עמוד:178

מבוא : הסדר הסטאטוס קוו כדרך ליישוב מחלוקות המחלוקת בסוגיות של דת ומדינה , שהחלה עוד לפני קום המדינה , ממשיכה ללוות את החברה היהודית בישראל עד ימינו . במחלוקת זו באים לידי ביטוי הערכים של כל אחת מהקבוצות המרכיבות את החברה היהודית בישראל , רגשותיה של כל קבוצה והדרך שבה היא רואה לנגד עיניה את דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . לדעת החוקר אליעזר דון-יחיא , המחלוקת מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים : . 1 חילוקי דעות שמקורם העיקרי הם ניסיונות מצד חוגים דתיים לכפות על החברה היהודית בכללה חוקים ודפוסי התנהגות שמקורם בהלכה ובמסורת הדתית - לדוגמה , אכיפת הדין הדתי בענייני נישואין וגירושין , איסורים הנוגעים לשיווק בשר חזיר או מניעת תחבורה ציבורית בשבת ; . 2 פולמוסים ומאבקים הנעוצים בשאיפת החוגים הדתיים להגן על ערכיהם ועל אורחות חייהם , או על מוסדות ואינטרסים הקשורים למחנה שלהם - כמו המאבקים על האוטונומיה של החינוך הדתי , על מעמדם ומימונם של מוסדות הדת ועל גיוס בני ישיבות ובנות דתיות לשירות צבאי ; . 3 מאבקים על הגדרת הזהות היהודית , והדוגמה המובהקת לכך היא המחלוקת בשאלה " מיהו יהודי * . " אליעזר דון יחיא טוען , כי בעשורים הראשונים אחרי קום המדינה בחרו מנהיגיה להתמודד עם חילוקי הדעות באמצעות הפוליטיקה של ההסדרה . הפוליטיקה של ההסדרה מונח זה , שטבע החוקר ארנד לייפהארט , הוא דגם פוליטי המאפיין חברות דמוקרטיות המתמודדות עם שסע חברתי-פוליטי עמוק . במצב כזה ההנהגה הפוליטית , החוששת ממאבקים קשים בין קבוצות בחברה , נוקטת כמה דפוסי התנהגות . הבולטים בדפוסי ההתנהגות האלה הם : הימנעות שיטתית ועקבית מהכרעה ברורה בנושאים המפלגים , וכן הימנעות מהפעלת כוחו של הרוב על המיעוט לצורך הכרעה זו . ביטוי נוסף של " הפוליטיקה של ההסדרה" היא הנטייה לשתף בשלטון את כל הצדדים החלוקים ביניהם , כשהמניע לכך איננו הצורך ברוב קואליציוני , אלא רצון להימנע מקרע . כמו כן , במצב זה ההנהגה נוטה להעניק אוטונומיה בתחומים מוגדרים לקבוצות השונות , כדי שיוכלו לבטא בהן את אמונותיהן ואורח חייהן ; זאת , מתוך הכרה בקווים האדומים , שאין לחצותם , הקיימים בין הקבוצות השונות . על פי לייפהארט , במדינת ישראל מתקיימת " פוליטיקה של הסדרה" בשסע הפנים-יהודי בין דתיים לחילונים אך לא בשסע המדיניביטחוני בין יהודים לערבים . * אליעזר דון-יחיא , הפוליטיקה של ההסדרה : יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות , ירושלים , , 1997 עמ' 36-35

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר