עמוד:172

מגוון דעות על משמעות פסק הדין בפרשת בבלי . 1 אליאב שוחטמן , " כירסום נוסף בסמכויות בתי הדין הרבניים , " קובץ הציונות הדתית , תשס"ב , שמחה רז ( עורך , ( הוצאת הסתדרות המזרחי - הפועל המזרחי - המרכז העולמי , ירושלים , עמ' 374-362 פסיקת הבג"צ החדישה , המחייבת את בתי-הדין הרבניים בישראל לדון ולפסוק בכל עניין ממוני , שאינו מענייני המעמד האישי , על פי המשפט הישראלי , ולא על-פי דין תורה , היא חסרת תקדים . עד כה איש לא העלה על דעתו שאפשר להכפיף את בתי הדין בצורה גורפת למערכת חוקים שאין הם מכירים בה , ולמנוע מהם למלא אחר חובתם הדתית לדון לדין תורה . ( עמ' . ( 365 [ בית המשפט העליון פעל בעניין זה בניגוד לסעיף 12 לחוק הדיינים תשט"ו [ 1955 הקובע לאמור : " אין על דיין מרות בענייני שפיטה זולת מרותו של הדין לפיו הוא דן ... " הווי אומר : דין תורה " . ( עמ' ( 367 פירוש סעיף 12 לחוק הדיינים , כאילו הוא מחייב את הדיינים לדון על-פי המשפט האזרחי הישראלי , הינו חסר כל היגיון מטעם נוסף . דייני ישראל אינם מקבלים הכשרה כלשהי במשפט הישראלי , והבחינות שאותם הם חייבים לעבור כתנאי להסמכתם , כוללות מקורות הלכתיים בלבד . אין זה מתקבל על הדעת ... שהמחוקק יטיל על גוף שיפוטי לדון על פי מערכת של חוקים , שאותה אינו מכיר , ושאותו אין הוא גם מחויב להכיר . אם דרישת חוק הדיינים היא איפוא , שאין על דיין מרות בענייני שפיטה לבד ממרותו של דין תורה , כי אז משמעות הדבר היא , שלפי מצוות המחוקק אסור לו לדון על-פי מערכת חוקים אחרת , ובחיובם של הדיינים לדון על פי המשפט האזרחי הישראלי ... יש , לכאורה , משום חיובם לפעול בניגוד להוראות החוק ... כירסום מתמשך והולך זה בסמכויות בתי-הדין הרבניים ... מקרב אותנו ליום שבו לא יהיו עוד בתי-הדין הרבניים אלא בתי-דין לסידור גיטין ... מתברר , שגם המעט מן המעט שכנסת ישראל נאותה לשייר בידי בתיהדין הרבניים הולך ונמוג . ( עמ' ( 372-371 1 . 2 פנחס שיפמן , "בתי הדין הרבניים - לאן , " ? משפט וממשל ב , , 1994 עמ' 544-523 נראה לי שפסק-הדין הוא מהלך מחוכם ומחושב מראש , שנועד להוביל , בסופו של תהליך , לצמצום סמכותו של בית-הדין . צמצום זה יתבטא בכך שמעתה ענייני ממון ינשרו מן השיפוט הרבני , ולא יורשו להיות כרוכים בהליכי הגירושין . מבחינה זו , פסק-דין בבלי רק מאיץ תהליך כללי ומתמשך , שהחל זמן רב קודם לכן , של חיזוק המערכת האזרחית של דיני המשפחה , המורכבת מנורמות חילוניות המחליפות את הדין הדתי ... אך מתחת למה שנראה במבט ראשון , כעימות קשה בין דת למדינה , מסתתרת בעיה חמורה וכואבת של ההלכה הדתית עצמה : בית-הדין הרבני , המתיימר להגן על האוטונומיה שלו מפני התערבות מבחוץ של הרשות החילונית , מחפה בעצם על כישלונו הדתי להתמודד עם המציאות 1 פנחס שיפמן הוא פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר