עמוד:171

מתוך חוק שיפוט בתי דין רבניים ( נישואין וגירושין , ( תשי"ג * 1953- . 1 עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל , אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים . . 2 נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה . . 3 הוגשה לבית דין רבני תביעת גירושין בין יהודים ... יהא לבית דין רבני שיפוט יחודי בכל ענין הכרוך בתביעת הגירושין , לרבות מזונות לאשה ולילדי הזוג . מן המשפט על סמכות בתי הדין הרבניים בג"צ , 1000 / 92 ח' בבלי נ' ביה"ד הרבני הגדול ואח , ' פ"ד מ"ח , ( 2 ) עמ' 221 הבעל שמואל בבלי הגיש תביעת גירושין נגד אשתו חוה בבלי וכרך בה את עניין המזונות ואת חלוקת הרכוש ביניהם . בית הדין הרבני האזורי , שהוא הגוף המוסמך על-פי החוק לדון בתביעה , פסק לפי המשפט העברי - כלומר , הקנה לאישה את סכום הכתובה בתוספת פיצויים . הסכום הזה היה נמוך יחסית לסכום שהאישה הייתה זכאית לו אילו הוחלט לחלק בינה ובין בעלה את רכושם המשותף . לכן עתרה האישה לבג"צ בטענה , שפסיקת בית הדין הרבני מהווה פגיעה בחוק שיווי זכויות האישה . טענתה הוכרה על-ידי בית המשפט העליון , והוא חייב את בית הדין הרבני לדון בתביעה מחדש , והפעם על-פי "הלכות שיתוף הנכסים . " בג"צ לא הסתפק בקביעה , כי העיקרון של שיתוף נכסים יחייב גם את בתי הדין הרבניים , אלא ביקש לקבוע קביעה עקרונית , לפיה " על כל בתי הדין הדתיים במדינה להפעיל , בסוגיות ' אזרחיות' נלוות שאינן חלק מענייני המעמד האישי ( כפי שדיבור זה מתפרש על-פי דין המדינה ) הנתון לסמכותם , את המשפט האזרחי הכללי , כפי שפורש על-ידי בית המשפט העליון " . ( עמ' ( 246 נשיא בית המשפט העליון , אהרון ברק , נימק את הקביעה הזו בכך ש " בית הדין הדתי הוא חלק אינטגרלי של מערכת השיפוט בישראל . המשפט המופעל על-ידיו הוא חלק אינטגרלי ממערכת המשפט בישראל . כלים שלובים אלה מחייבים , כי בכל הנוגע למשפט האזרחי הכללי , שאינו חלק מענייני המעמד האישי ומהדין האישי , יפעילו בתי הדין הדתיים את המשפט האזרחי הכללי " ... ( עמ' ( 247 לדעה זו הצטרפו גם השופטים דב לוין והנשיא מאיר שמגר . הנשיא שמגר הוסיף , כי " סמכותם של בתי הדין הדתיים ... בנושאים שנמסרו לשיפוטם ... מכובדת ומקובלת עליי , אך גדר סמכותם של בתי הדין איננה כוללת את הכוח לשלול זכות קניין המוקנית כבר לבעל הדין לפי עקרונותיו של המשפט האזרחי " . ( עמ' ( 255 1 שיתוף הנכסים הנהוג במשפט האזרחי קובע , כי במקרה של גירושין יחולק הרכוש שנצבר בתקופת הנישואין שווה בשווה בין בני הזוג . לעומת זאת , על-פי המשפט העברי , החיים המשותפים של בני הזוג אינם יוצרים זכות לשיתוף בנכסים , לא לבעל ולא לאישה . כל אחד מבני הזוג הוא הבעלים על רכושו , אלא אם כן הוסכם אחרת . * ספר החוקים , תשי"ג , עמ' . 165

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר