עמוד:168

השופט ברק , שדן בעתירה , פסק כי " המסגרת הנורמטיבית שבה פועל הדיין ... זהה לזו החלה לגבי שופט ... אכן הדיין כמו השופט הוא חלק מהרשות השיפוטית ... מכאן , שכשם ששופט אסור בפעילות פוליטית בכלל ובמתן עצות פוליטיות לגופים פוליטיים בפרט , כך גם דיין אסור בכך . פעילות פוליטית של דיין פוגעת באמון הציבור בדיינות , אך לא רק בה . היא פוגעת באמון הציבור ברשות השופטת כולה , שהדיינות היא חלק ממנה ... . אכן , תנאי מוקדם להיות אדם דיין שיהא רב , אך מכאן לא נובע , כי כל פעילות המותרת לרב מותרת גם לדיין . משנתמנה אדם להיות דיין , עליו לקבל על עצמו את המגבלות , שהדיינות מטילה עליו . עליו להימנע מכל אותן פעולות , שהדיינות אוסרת עליו , גם אם הרבנות מתירה זאת " . ( עמ' ( 152 בעקבות פסק הדין החליט הרב עובדיה יוסף להתפטר מתפקידו כדיין . לצד הרבנים הראשיים פועלים רבנים מקומיים העוסקים ברישום נישואין של התושבים ביישובם ובפיקוח על הכשרות המקומית . הם גם מלמדים שיעורים ודורשים דרשות בשבתות ובחגים , יוזמים מפעלי צדקה וחינוך , ופוסקים בשאלות איסור והיתר לתושבי המקום . חלקם משמשים גם כדיינים בבתי הדין הרבניים . האחריות על הרבנים ביישובים השונים נתונה בידי מועצת הרבנות הראשית , ובידה הסמכות להעביר את רב העיר מתפקידו , אם כך יחליט בית הדין המשמעתי . בחירת רב העיר איננה מעוגנת בחוק אלא בתקנות , והתוצאה היא שבערים שונות בחירת רב העיר מהווה מוקד לחילוקי דעות בין גורמים שונים . כמה מן המחלוקות , כמו ייצוגם של רפורמים וקונסרבטיבים , או שיתופן של נשים בגוף הבוחר , הגיעו לפתחו של בית המשפט העליון . פסיקת בג"צ הייתה , כי כשרותם של חברי האסיפה הבוחרת איננה נקבעת על-פי ההלכה , אלא לפי חוק שירותי הדת והתקנות , שהם דברי חקיקה " חילוניים * . " ? לדיון 1 הרבנות הראשית בירושלים מתנה מתן תעודת כשרות בכך שלא יתקיימו במקום חגיגות חג המולד . על איזה סעיף בחוק הרבנות הראשית היא מבססת דרישה זו ? האם היא חורגת בכך מסמכותה ? נמקו את תשובתכם . 2 הסבירו כיצד משתקף המתח שבין מעמדה של הרבנות הראשית כגוף הלכתי להיותה רשות ממלכתית בפרשת " מעדני אביב אוסובלנסקי בע"מ ? " מה משמעות פסק הדין מבחינת היחסים בין דת למדינה ? נמקו את תשובתכם . 3 האם אתם מסכימים עם ההבחנה שעשו השופטים בין רבנים לבין דיינים בפסיקה נגד הרב עובדיה יוסף ? נמקו את תשובתכם . 4 האם אתם מסכימים עם העמדה הגורסת " חופש ביטוי פוליטי לרבנים - כן ; מעורבות מפלגתית - לא ? " נמקו את תשובתכם . * בג"צ , 953 / 87 פורז נגד ראש עיריית תל-אביב–יפו , פ"ד מב , ( 2 ) עמ' . 309

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר