עמוד:167

מן המשפט על מעורבות רבנים בפוליטיקה . 1 בג"צ , 291 / 74 ראובן בילט ואח' נגד הרב גורן ואח , ' פ"ד כ"ט , ( 1 ) עמ' 99 כמה מחברי הדור הצעיר של המפלגה הליברלית העצמאית עתרו לבג"צ בבקשה שיאסור על מועצת הרבנות הראשית להתכנס כדי לדון בהצטרפות המפד"ל לממשלה . העותרים טענו כי מעורבותה של הרבנות הראשית בסוגיות פוליטיות , כמו הצטרפות או אי-הצטרפות לקואליציה , מהווה חריגה מהסמכות המוקנית לה בחוק . כמו כן , טענו העותרים , כי זיקתה של הרבנות הראשית למפלגה פוליטית מסוימת אינה עולה בקנה אחד עם מילוי חובתה כלפי העם כולו . העתירה נדחתה על-ידי כל השופטים , אם כי בנימוקים שונים . השופט חיים כהן הסכים עם העותרים שהסמכות להדריך מפלגות פוליטיות אינה נמנית עם הסמכויות שיוחדו בחוק לרבנות הראשית , אבל " לא מצינו שהסמכויות הללו ממצות הן ואינן משאירות מקום לפעילות נוספת . העובדה שלא ניתנה להם למשיבים [ כלומר , לרבנות הראשית ] סמכות ... לעוץ עצה לנזקקים לעצתם , אין בה כדי למנוע בעדם מלעוץ עצות ככל שיידרשו " ... ( עמ' ( 100 השופט קיסטר היה סבור כי פניית המפד"ל לרבנות היא פנייה לסמכות דתית ודבריו , ... " כאשר המדינה מעניקה לרבנים כוח או שררה בשטח מסויים , אין ללמוד מכך כי עליהם לחדול לפעול כרבנים ומנהיגים דתיים ... להיפך , כאשר המדינה מעניקה סמכות כזאת לרבנים היא עושה זאת דווקא בגלל מעמדם כרבנים … אם נטלת מאדם את האפשרות לשאול את מנהיגיו ומאת הרועים את האפשרות להשיב ולהורות , הרי ביטלת למעשה את חופש הדיבור ואף את חופש הדת … העובדה , שהשאלה נוגעת לא רק לענייני נוסח תפילה , כשרות , או מנהגי האבילות , אינה מעלה ואינה מורידה . דת ישראל … משתרעת על כל שטחי החיים , לרבות החיים המדיניים " . ( עמ' ( 104-102 השופט זוסמן דחה את הפנייה בלי לדון בה לגופו של עניין , על רקע מה שהוא ראה כניסיון לערב את בית המשפט העליון בתהליך הפוליטי של הרכבת הקואליציה . . 2 בג"צ , 732 / 84 צבן נ' השר לענייני דתות ואח , ' פ"ד מ , ( 4 ) עמ' 141 ח"כ יאיר צבן עתר נגד הרב עובדיה יוסף על כי בעת שכיהן כדיין בבית הדין הרבני בפתח תקווה עסק בפעילות פוליטית במסגרת חברותו במועצת חכמי התורה וכמי שקובע את דרכה הפוליטית של ש"ס . לטענת העותר , פעילות זו אינה עולה בקנה אחד עם מעמדו של הרב עובדיה יוסף כדיין . לדבריו , " דין דיין כדין שופט , מורם הוא מעם , ואי-תלותו והחשש למשוא פנים מחייבים אותו להתרחק מכל עיסוק פוליטי " . ( עמ' ( 145 הרב עובדיה יוסף חלק על ההשוואה בין תפקיד הדיין לתפקיד השופט . לטענתו , " ע"פ חוקי מדינת ישראל , תנאי למינויו של דיין הוא שיהיה רב . תפקידו של רב מעצם מהותו הוא להיות מעורב בחיי הקהילה , ליעץ ... לכל הפונים אליו . רב הינו מנהיג קהילתי רוחני " . ( עמ' ( 145

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר