עמוד:162

שלא כמו במוסדות ממלכתיים אחרים , החוק השאיר על כנה את החלוקה העדתית לרב ראשי אשכנזי ולרב ראשי ספרדי , כפי שהיה בתקופה שקדמה להקמת המדינה . מאז חקיקת החוק , חלוקה זו מעוררת מחלוקת בין אלו הרואים בה ביטוי להבדלי הגוונים בין העדות ולשמירה על המסורות השונות , לבין אלו הרואים בה הנצחה של עדתיות ומקור לסכסוכים . מתוך חוק הרבנות הראשית , תש"ם * 1980- . 1 בחוק זה - "המועצה" - מועצת הרבנות הראשית לישראל ; . 2 . [ ... ] תפקידי המועצה הם ( 1 ) - מתן תשובות וחוות דעת בעניני הלכה לשואלים בעצתה ; ( 2 ) פעולות לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות ; ( 3 ) מתן תעודות הכשר על כשרות ; ( 4 ) מתן כשירות לכהן כדיין על פי חוק הדיינים , תשט"ו ; 1955- ( 5 ) מתן כשירות לכהן כרב עיר לפי תקנות בחירות רבני עיר שהותקנו על פי חוק שירותי הדת היהודיים [ נוסח משולב , [ תשל"א ( 6 ) ; 1971- מתן כשירות לרב לכהן כרב רושם נישואין ; ( 7 ) כל פעולה הדרושה לביצוע תפקידיה על פי כל דין . . 4 [ ... ] ( א ) ואלה חברי המועצה : ( 1 ) שני הרבנים הראשיים לישראל , אחד ספרדי הנקרא " ראשון לציון" ואחד אשכנזי , שייבחרו בבחירות ישירות , חשאיות ואישיות באסיפה של רבנים ונציגי ציבור ( להלן - האסיפה הבוחרת ( 2 ) ;( רב עיר אחד מכל אחת מן הערים ירושלים , תל–אביב–יפו , חיפה ובאר–שבע ; רבני העיר הספרדים והאשכנזים בערים אלה יכהנו מחצית תקופת כהונה לסירוגין , כפי שייקבע בתקנות ; ( 3 ) עשרה רבנים שייבחרו בבחירות ישירות , חשאיות ואישיות באסיפה הבוחרת , מחציתם ספרדים ומחיצתם אשכנזים ( להלן - חברי המועצה הנבחרים [ ... ] . ( . 6 ( א ) האסיפה הבוחרת תהיה של 150 חברים , מהם 80 רבנים ו70– נציגי ציבור . לדעת אביעד הכהן , למרות שתפקידי הרבנות הוגדרו בחוק , ניסוחם נותר מעורפל . " כך , לדוגמא , לא ברורה ההבחנה בין ' מתן תשובות' ל'חוות דעת . ' האמנם אחד משני מונחים אלה מחייב יותר מן האחר ? האם בתחומים מסוימים - כגון עניינים ' פוליטיים' או עניינים שיש בהם חילוקי דעות בציבור - רשאית המועצה לתת רק ' חוות דעת' ואילו בתחומים שבהם הגורם ההלכתי הצרוף דומיננטי יותר יש בידם ליתן ' תשובה ? ' האם המועצה חייבת להשיב לכל ' השואלים בעצתה , ' או שמא הדבר מסור לשיקול דעתה ** " ? 1 אביעד הכהן הוא דיקן מכללת " שערי משפט . " ייסד ועמד בראש " מוזאיקה" - מרכז לחקר סוגיות דת ומדינה . * ספר החוקים התש"ם , עמ' . 91-90 ** אביעד הכהן , "מועצת הרבנות הראשית לישראל : היבטים משפטיים , " הרבנות הראשית לישראל - שבעים שנה לייסודה , איתמר ורהפטיג ( עורך ראשי , ( הוצאת " היכל שלמה , " ירושלים תשס"ב , עמ' , 219 -159 שם , עמ' . 190

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר