עמוד:160

פרק : 12 מוסדות הדת היהודית במדינת ישראל במדינת ישראל יש 13 עדות דתיות מו ? רות , והגדולות בהן הן העדה היהודית , העדה המוסלמית והעדה הדרוזית . ההכרה בעדות אלה מתבטאת בכך שסמכויותיהן והרכבן נקבעים על-ידי חוקי הכנסת ושהן מקבלות מימון מקופת המדינה ונתונות לביקורת שיפוטית . העדות הנוצריות ויתרו על המימון הממלכתי , ומוסדותיהן מתקיימים באופן עצמאי . חוקי המדינה מעניקים לבתי הדין של העדות הדתיות סמכות שיפוטית ייחודית בתחום המעמד האישי . למוסלמים יש בתי דין שרעיים - כלומר , בתי דין הפוסקים לפי השריעה , שהיא ההלכה המוסלמית , ולדרוזים יש בתי דין מיוחדים להם . לדרוזים יש גם מועצה דתית דרוזית , המהווה רשות רוחנית דתית עליונה לבני העדה . השופטים העומדים בראש בתי הדין של המוסלמים והדרוזים שופטים על פי החוק הדתי , והם מתמנים , כמו כל השופטים במדינת ישראל , על-ידי נשיא המדינה . גם לנוצרים יש בתי דין דתיים והם נוהגים לפי החוק הקנוני , שהוא החוק הדתי הנוצרי . מוסדות הדת הממלכתיים היהודיים כוללים מוסדות הנהגה - כמו הרבנות הראשית והרבנות המקומית , מוסדות שיפוט - כמו בתי דין דתיים , ומוסדות המספקים שירותים דתיים - כמו מועצות דתיות . במקביל למוסדות הדתיים הממלכתיים קיימת מערכת של מוסדות דת יהודיים עצמאיים , שאינם מקבלים מימון מקופת המדינה ואינם כפופים לחוקי הכנסת - כמו מועצת גדולי התורה , מועצת חכמי התורה , או בית דין צדק של העדה החרדית בירושלים ( ראו עמ' . ( 112 מעמדם הממלכתי של מוסדות הדת היהודיים מהווה אחד ממוקדי המחלוקת בין דתיים לחילוניים . הציבור הדתי , רובו ככולו , רואה בהכרה הממלכתית ביטוי לדמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית , בעוד שבעיני חלק מהציבור הליברלי יש לפעול להפרדה בין דת למדינה . המחלוקת גררה בעקבותיה תמורות במעמדם ובתפקידיהם של מוסדות הדת והביאה בשנת 2004 לפירוקו של משרד הדתות ולשינוי מערכתי של שירותי הדת . בפרק זה נבחן : מהם מעמדם , סמכויותיהם ותפקידיהם של מוסדות הדת היהודית במדינת ישראל ? כיצד בא לידי ביטוי המתח שבין מעמדם של מוסדות הדת כגוף הלכתי לבין היותם רשות ממלכתית במדינה יהודית ודמוקרטית ? 1 העדות המו ? רות בחוק , נוסף לעדה היהודית , העדה המוסלמית והעדה הדרוזית הן : היוונית-קתולית ; המרונית ; הסורית-אורתודוקסית ; היוונית-אורתודוקסית ; הארמניתגרגוריאנית ; הארמנית-קתולית ; הסורית-קתולית ; הכשדית-אוניאטית ; הבהאית והכנסייה האוונגלית א ? יסקו ? לית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר