עמוד:156

הוויכוח על החקיקה הדתית כל החוקים הדתיים התקבלו , כמו כל חוק אחר , בהכרעת רוב חברי הכנסת , ומקצתם אף עוגנו בהסכמים קואליציוניים . התמיכה של חלק מחברי הכנסת הלא דתיים בחוקים בעלי תוכן דתי נבעה לא רק משיקולים פוליטיים וקואליציוניים , אלא גם מהכרה בנחיצותו של החוק ומהכרה בצורך להתחשב בעמדתו של הציבור הדתי ( ראו " להיות אזרחים בישראל , " עמ' . ( 572-570 העובדה שחוקים בעלי תוכן דתי התקבלו באופן דמוקרטי לא מנעה את ההתנגדות להם מצד חוגים ליברליים , שראו בהם פגיעה חמורה בחופש הדת והמצפון . לטענתם , לא מדובר בחקיקה שאיננה דמוקרטית במובן הפורמאלי , אלא בחקיקה שאיננה דמוקרטית במובן המהותי , שהוא , מבחינתם , דמוקרטיה במובנה הליברלי שבמרכזה חירויות הפרט ( ראו עמ' . ( 26 ההתנגדות שעוררה החקיקה הדתית לא נעלמה מעיניהם של חברי הכנסת הדתיים שיזמו אותה , אך הם היו משוכנעים בחשיבותה . הם ראו בחוקים דרך לעצב את דמותה הציבורית של מדינת ישראל כמדינה שערכיה הם ערכים יהודיים דתיים . על הטענה שהחקיקה הדתית מהווה פגיעה בחופש מדת ואין לה מקבילה במדינות דמוקרטיות , הם השיבו , כי כל מדינה קובעת את הערכים שהיא חיה על-פיהם , ובהתאם לכך היא מכתיבה לאזרחיה כללים וחוקים . בכל חוק קיים ממד של כפייה , ומבחינה זו חוקים דתיים עדיפים , לדעתם , על חוקים חילוניים . תפיסה זו באה לידי ביטוי בדברי ח"כ אבנר שאקי ( מפד"ל : ( " נטען שדוקא תחיקה דתית גורמת לפילוג ולשנאה . וכי יש לך חוק שאינו גורם לשנאה ולהתנגדות ? האם כל אחד בעם מסכים לכל חוקי המיסוי והמכס ... ? לחקיקה הדתית פירות משלה . וכי מילתא ז ? ט ? תא [ דבר מועט ] היא שאלפי חיילים מכניסים מדי יום לפיהם אך ורק מאכלים כשרים * " ... * אבנר שאקי , "חקיקה דתית - בעד ונגד , " תחומין ז , הוצאת צמת , גוש עציון , תשמ"ו , עמ' . 525-524 ? לדיון 1 האגודה לזכויות האזרח טענה כי " צריכת בשר חזיר היא התנהגות פרטית של אדם במטבחו פנימה ... [ ולכן ] השאיפה של חלק מהציבור שכולם יתנהגו כמוהו איננה יכולה להצדיק הטלת הגבלות על נוהגי האכילה של הפרט " . ( יהושע שופמן , התנגדות לתיקון חוק איסור גידול חזיר , זכויות האדם והאזרח בישראל , מקראה , עמ' . ( 320 האם אתם מסכימים עם עמדה זו ? נמקו את תשובתכם . 2 לדעת פרופ' רות גביזון , " אופייה היהודי של המדינה לא יינזק אם עוברי אורח , מטעמי נוחות , העדפה או בעיות עיכול , יוכלו לרכוש כריכים במקומות מסוימים גם בימי הפסח " . ( בתוך זכויות האדם והאזרח בישראל , מקראה , עמ' ( . 327 האם אתם מסכימים עם עמדה זו ? נמקו . 3 האם אתם סבורים , כי החלטתו של השר פורז שלא לאכוף את החוק האוסר על מכירת חמץ הייתה החלטה נכונה ? נמקו את תשובתכם . 4 האם , לדעתכם , יש לסגור בתי עינוגים בט' באב ? נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר