עמוד:155

חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בט' באב ( הסמכה מיוחדת ) ( תיקון ) ( הרחבת הסמכה על בתי אוכל , ( תשס"ב2002- חוק זה בא לתקן את המצב שבו בערב ט' באב היו בתי עינוגים , כמו קולנוע ותיאטרון , סגורים מכוח חוקי עזר עירוניים , אבל בתי קפה ומסעדות היו פתוחים . החוק הסמיך את הרשויות המקומיות לחוקק חוקי עזר גם ביחס לבתי קפה ומסעדות באופן שיאפשר לרשות המעוניינת בכך להורות על סגירתם . התיקון היה חלקי בלבד , לא רק מכיוון שסגירת בתי הקפה והמסעדות הייתה נתונה לשיקולה של כל רשות מקומית , אלא שגם לא הייתה התאמה בין החוק לבין ההלכה הדתית . בעוד שההלכה מטילה חובת צום של 24 שעות , הרי שהחוק מאפשר לסגור את בתי הקפה והמסעדות רק בערבו של יום ולא למשך היום כולו . יוזם החוק , ח"כ שאול יהלום ( מפד"ל ) הסביר , כי החוק נועד להשוות בין תשעה באב לבין ימי אבל אחרים כמו יום הזיכרון ויום השואה . למרות שבימי האבל הלאומיים האיסור על פתיחת בתי קפה ומסעדות בערבו של היום הוא חובה , ואילו בתשעה באב הוא רשות , וגם אין בחוק יישום מלא של דיני ההלכה , הוא נתפס בעיני חברי כנסת ליברליים כביטוי של כפייה דתית . מדברי הכנסת מתוך הדיון על הצעת החוק לסגור בתי עינוגים בט' באב . 1 זבולון אורלב ( מפד"ל , ( דברי הכנסת ה , 15- מושב רביעי , ישיבה רצ"ח , 30 . 4 . 2002 .... החוק הזה איננו כופה . בחוק הזה הכנסת איננה מחליטה כיצד נוהגים בתשעה באב . החוק הזה רק נותן כלים לקהילה , לעיר , ליישוב , לנהוג על-פי החלטת היישוב , כאשר היום הכלי הזה איננו קיים . לכן בעיני זה מבחן של יושרה של חברי הכנסת . אם בכל מה שקשור בתשעה באב או בדברים שביהדות יש להם רפלקס מותנה ידוע מראש להתנגד ... כל דבר שיש עליו איזו כותרת דתית ... הם מיד נגד ... עם כל הכבוד , אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית ולוח השנה היהודי צריך לבוא לידי ביטוי בפרהסיה . איננו נכנסים לאף בית וגם איננו מסמיכים רשות מקומית להיכנס לאף בית . אבל מי שרוצה לאפשר לרשויות המקומיות לעצב גם את לוח השנה היהודי בקשר לתשעה באב - כמו שמאפשרים לו לעצב את לוח השנה הישראלי ביום הזיכרון לחללי צה"ל ... מן הראוי גם לאפשר את ההסמכה הזאת ... ( עמ' ( 5523 . 2 אבשלום וילן ( מרצ , ( דברי הכנסת ה , 15- מושב רביעי , ישיבה רצ"ח , 30 . 4 . 2002 ... כל זמן שתרצו באמצעות כפייה דתית , באמצעות חקיקה של כנסת ישראל , לכפות את מנהגי ישראל ואת דת ישראל , סופכם שתרחיקו אנשים מהדת ... ... במקום להמשיך באמנ ? ת , בהבנות , בהגעה לקונסנסוס ולהסכמה , אתם בונים את המחנה האנטי-דתי ... כל זמן שתמשיכו בכפייה הזאת , רק תרחיקו אנשים ממה שעל-פי תפיסתי היא יהדות אמיתית . ( עמ' ( 5525

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר