עמוד:153

חוק חג המצות ( איסורי חמץ , ( תשמ"ו1986- חוק אחר שעורר מחלוקת ציבורית היה החוק האוסר על הצגת מוצרי חמץ בפרהסיה במהלך חג הפסח לצורכי מכירה או צריכה . החוק לא חל על יישוב שתושביו אינם יהודים , או על חלק של יישוב שמרבית תושביו אינם יהודים , או שמרבית בתי העסק השוכנים בו אינם של יהודים . החוק גם לא חל על יישובים שיתופיים כמו קיבוצים , שבהם בתי העסק מיועדים לצריכת תושבי המקום . ח"כ אבנר שאקי ( מפד"ל , ( שיזם את החוק , הסביר כי הצעתו לא נועדה למנוע ממי שחפץ בכך לקנות או לאכול חמץ , אלא למנוע פגיעה ברגשות דתיים , שכן ההלכה היהודית אוסרת לא רק על אכילת החמץ , אלא גם על ראייתו . שאקי התייחס אל הצעת החוק כאל חלק מהמאמץ של המפלגות הדתיות " להבטיח את דמותה היהודית של מדינת ישראל . " * ת"פ ( נתניה ) , 1310 / 95 מדינת ישראל נגד רובינשטיין ( לא פורסם . ( ראו גם " להיות אזרחים בישראל" עמ' . 314-313 ** מתוך נתן אלתרמן , כתבים בארבעה כרכים , כרך ג , הטור השביעי הוצאת " דבר . " הוצאת הקיבוץ המאוחד , תשכ"ב , עמ' . 238-237 הושגה מעין הסכמה שבשתיקה , שלפיה יימשך גידול החזירים באזורים מסוימים באין מפריע . המכירה והשיווק הוסדרו בחוקי עזר עירוניים . עם קבלתם של חוקי היסוד החדשים בשנת 1992 והגידול בצריכת בשר חזיר על-ידי עולים מחבר-המדינות , התעורר מחדש הדיון בנושא . באחד מפסקי הדין העקרוניים ביחס לתוקפם של חוקי העזר המגבילים את מכירת החזיר , קבע שופט בית משפט השלום בנתניה , כי הגבלה על מכירת בשר חזיר כדי להגן על רגשות הציבור הדתי היא מטרה ראויה , ההולמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית . עם זאת , אין מקום להגבלה גורפת ומוחלטת בכל חלקי העיר במידה שווה . * בעקבות פסק הדין הוציא היועץ המשפטי לממשלה הנחיות לרשויות המקומיות שלא לחוקק חוקי עזר המטילים איסור גורף על מכירת בשר חזיר בכל חלקי העיר , אלא להתחשב בהרכב האוכלוסייה , בצרכיה ובמנהגיה , ולבדוק אם ניתן להחיל את האיסור באזורים מוגדרים בלבד . בדרך זו הפכו פסק הדין וההנחיות שהתפרסמו בעקבותיו את סוגיית גידול החזיר לסוגיה שהיא רלוונטית לציבור הדתי בלבד וצמצמו את משמעותו כסמל תרבותי-לאומי מבחינת הציבור החילוני . מכאן ואילך נבחנת החקיקה בנושא החזיר על-פי חוקיותם של ההסדרים הקיימים ועל-פי מידת האיזון בינם לבין חוק יסוד חופש העיסוק , או בינם לבין מידת הפגיעה ברגשות הציבור הדתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר