עמוד:152

חוק איסור גידול חזיר , תשכ"ב1962- במסורת הלאומית היהודית הפך החזיר סמל לתועבה . אולם , משביקשו חברי כנסת דתיים בשנות ה50- לחוקק חוק שיאסור על גידול חזירים , הם נתקלו בהתנגדות מצד מפלגות השמאל , שראו ביוזמת החקיקה ביטוי לכפייה דתית . הפשרה שהתקבלה הייתה חוק הרשויות המקומיות ( הסמכה מיוחדת ) תשי"ז , 1956- שהסמיך כל רשות מקומית לאסור על גידול חזירים או על מכירתם בתחומה על-פי שיקול דעתה . ההנחה הייתה שהערמת הקשיים על הגידול והשיווק תיצור קושי בצריכת החזיר , וכך תמנע את האכילה , שהיא האיסור העיקרי . ההימנעות מחקיקה ראשית ( כלומר , חקיקה של הכנסת ) תאמה את הנטייה , ששררה בשנים הראשונות לקום המדינה , להימנע מהכרעות בנושאים שנויים במחלוקת , ובייחוד בסוגיות של דת ומדינה ( ראו שער ה . ( כתוצאה מכך עברה המחלוקת על החוק לבית המשפט העליון שנדרש לעתים קרובות לעתירות בנושא . בית המשפט העליון חזר וקבע , שאין בסמכותה של רשות מקומית להסדיר עניינים הנוגעים לשאלות דת ואמונה , ומן הראוי שהבעיה תוכרע בכנסת . זה היה הרקע לחקיקתו של " חוק איסור גידול חזיר תשכ"ב , " 1962- שאסר על גידול חזירים , החזקתם ונחירתם ( נחירה - המתה לשם אכילה . ( החוק לא חל על יישובים נוצריים בצפון הארץ ולא על מכוני מחקר וגני חיות ציבוריים . גם לאחר שנחקק החוק ממלכתי דתי לכל הו ? ה הרוצה בכך . לעומת זאת , החוק הקובע כי נישואין וגירושין ייערכו על-פי ההלכה , או החוק האוסר על יבוא בשר לא-כשר , הם חוקים השייכים לסוג השני של החקיקה הדתית . בדרך-כלל כשמדברים על חקיקה דתית מתכוונים לחוקים מסוג זה . לעתים , המשמעות של חקיקה דתית היא חקיקה המושפעת מערכים דתיים - למשל , החוק האוסר על הפלות ( למעט מקרים שבהם היא מותרת משיקולי בריאות . ( תכניו של חוק זה עומדים בסתירה לתפיסה חילונית , לפיה האישה היא אדון על גופה וזכותה להחליט על הפלה גם משיקולים כלכליים , חברתיים , נפשיים או אחרים . מקצת החוקים הנחשבים לחקיקה דתית נתפסים בעיני רבים בחברה הישראלית כבעלי משמעות שהיא לא רק דתית , אלא גם לאומית . הדברים נכונים במיוחד ביחס ליהודים חילונים , שיש להם זיקה למסורת הדתית והיא מהווה עבורם מקור להשראה תרבותית . מסיבה זו , גם אנשים שאינם דתיים יכולים לתמוך בחוק נגד גידול חזירים , וזאת בשל המטען הרגשי השלילי שנוצר אצל העם היהודי במהלך ההיסטוריה ביחס לחזיר , כתוצאה מהשימוש שעשו צוררי ישראל בכל הדורות בחזיר לצורך רדיפת היהודים והשפלתם . חוקים מסוימים נתפסים בחברה הישראלית כדוגמה לחקיקה דתית אף שאינם מבוססים על עקרונות הלכתיים - למשל , חוק שעות עבודה ומנוחה , הקובע את השבת כיום המנוחה השבועי של עובד יהודי . עיון בפרטי החוק מעלה , כי לא מדובר כלל על הדרך שבה יש לשמור שבת לפי ההלכה , אלא בחוק שהוא במהותו חוק סוציאלי המסדיר את מנוחת העובד . מבין החוקים הנחשבים לחקיקה דתית בחרנו להביא בפירוט את המחלוקת הקיימת ביחס לשלושה מהם : החוק האוסר על גידול חזיר , החוק האוסר על הצגת מוצרי חמץ בפסח והחוק האוסר על פתיחת בתי עינוגים בט' באב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר