עמוד:151

מהי חקיקה דתית ? השאלה מהי חקיקה דתית איננה פשוטה . לדעת המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר , השופט מנחם אלון , חקיקה דתית במשמעותה המקורית היא חקיקה המתבססת על ההלכה ומקיפה את כל תחומי החיים . לפי אלון גם בחוקים הנראים מנותקים מכל הקשר דתי , כמו חוק בתים משותפים תשי"ג , 1952- או חוק המים תשי"ט , 1959- יש להלכה מה לומר . אחת הדוגמאות שהוא מביא היא חוק איסור הלנת שכר תשט"ו , 1955- שאינו נחשב על יד רוב האנשים כחוק דתי , אך למעשה הוא מתבסס על עקרונות שמקורם בתורה . * אלון מבחין בין שני סוגים של חקיקה דתית . סוג אחד כולל חוקים שההלכה היהודית מופיעה בהם כעיקרון מנחה - למשל , חוק שיפוט בתי הדין הרבניים . בחוק אין פירוט של סדרי קידושין וגירושין לפי ההלכה , אלא קביעה כללית לפיה הנישואין והגירושין מתבססים על דיני ההלכה היהודית ( ראו עמ' . ( 171 הסוג השני של החקיקה הדתית כולל חוקים שחוקקה הכנסת ושמופיעים בהם במפורש פרטי דינים והלכות שמקורם דתי - למשל , החוק האוסר על הצגה בפומבי של חמץ בפסח . הבחנה אחרת שעושה אלון היא בין חקיקה שנועדה להבטיח את הצרכים הדתיים של מי שרוצה ומעוניין בהם , לבין חקיקה הקובעת נורמה דתית כחובה על כלל האזרחים . כך , למשל , חוק חינוך ממלכתי תשי"ג , 1953- הנמנה עם הסוג הראשון , מאפשר חינוך * מנחם אלון , חקיקה דתית , הוצאת הקיבוץ הדתי , תל-אביב , תשכ"ח , עמ' . 3 פרק : 11 חקיקה דתית בהיעדר חוקה במדינת ישראל , יש לחוקי הכנסת חשיבות גדולה כגורם המעצב את דמותה . מסיבה זו פעלו המפלגות הדתיות מאז קום המדינה כדי שהכנסת תחוקק חוקים הכוללים עקרונות יהודיים דתיים . הן ראו בחוקים , כמו איסור על מכירת חזיר או על הצגת חמץ בפומבי במהלך חג הפסח , דרך להעניק לחיים הציבוריים במדינת ישראל תוכן יהודי-דתי באמצעים דמוקרטיים . לעומת זאת , מפלגות חילוניות ליברליות ראו בחוקים אלה ובדומיהם דוגמה לכפייה דתית וניסיון ליצור בהדרגה מדינת הלכה . מבחינתן , חקיקה דתית פוגעת בעקרון החופש מדת וגורמת ל"פוליטיזציה של הדת . " כתוצאה מחילוקי הדעות הללו יש רבים , ובהם גם דתיים , הטוענים כי שכרה של החקיקה הדתית יוצא בהפסדה . לטענתם , החקיקה הדתית מרחיקה אנשים חילונים מהדת ומסיטה את הדיון הציבורי משאלת הזהות היהודית ( של המדינה ושל הפרט ) לשאלת הפגיעה בזכויות הפרט . טענה זו היא אחת מהסיבות לכך שהמפלגות הדתיות נמנעות מאז שנות ה90- מלחוקק חוקים שתוכנם דתי ומנסות להשפיע על דמותה היהודית-דתית של המדינה בדרכים אחרות . בפרק זה נבחן : מהם הביטויים של הדת בחוקי המדינה ? מהן הדעות בעד ונגד שילוב הדת בחוקי המדינה ? האם יש מקום לחקיקה דתית במדינה דמוקרטית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר