עמוד:147

לאנוס את אישתו . * פסק הדין , שאושר גם על-ידי בית המשפט העליון , היה שונה מהדין האנגלי שהיה נהוג עד אז , ולפיו הבעל אינו יכול להיות אשם באינוס אישתו החוקית . ** הבדלים בין המשפט העברי לבין מערכות משפט אחרות קיימים במיוחד בתחום הפלילי . לפי דין תורה , יש שלוש דרכים לענישה : מוות , מלקות וקנס . עונש המאסר המקובל בימינו אינו נמנה עם עונשי התורה , ולעומת זאת , עונש מוות או מלקות נחשבים במדינת ישראל לעונשים אכזריים , ולכן אינם מהווים חלק ממערכת הענישה שלה . הבדל נוסף קיים בתחום הראיות . לפי דין תורה , כדי להרשיע אדם בעבירה פלילית , יש צורך בהזהרת הנאשם לפני ביצוע העבירה וכן בשני עדים שראו אותו מבצע אותה . כמו כן , לא ניתן להרשיע אדם על-סמך הודאתו שכן " אין אדם משים עצמו רשע" ( סנהדרין ט , ב . ( לעומת זאת בישראל , כמו ברוב מדינות העולם , האדם מורשע בפלילים גם אם לא הוזהר מראש , וההרשעה יכולה להסתמך גם על עד אחד . גם הודאת הנאשם עצמו קבילה כל עוד ניתנה מרצון והיא עולה בקנה אחד עם ראיות אחרות . למרות ההבדלים בין המשפט העברי לבין מערכות משפט אחרות , יש המציעים , שמדינת ישראל תאמץ את המשפט העברי בתחום הפלילי . המשפטן אליאב שוחטמן שהוא אדם דתי מנמק עמדה זו בכך שהמשפט העברי כולל עקרונות רבים הראויים לכל שיטת משפט מתקדמת . בין העקרונות האלה הוא מונה את זכות הטיעון שיש לנאשם , זכותו של הנאשם לייצוג משפטי , האיסור לפגוע בצנעת הפרט ובכבודו של אדם בעת חיפוש על גופו , האיסור לעצור חשוד רק בשל חומרת העבירה , אם אין חשש לשלום הציבור או לשיבוש הליכי משפט ועוד . לדעתו , העובדה שקיימים עקרונות בדין הפלילי היהודי שלא יהיו מקובלים על החברה בישראל איננה מהווה בעיה , שכן לא תהיה כל מניעה הלכתית לחרוג מדין תורה באותם מקרים . החריגה תתאפשר משום שמקור הסמכות של המשפט לא יהיה דין התורה , אלא סמכותם של נבחרי הציבור לתקן תקנות . כך , למשל , יוכלו נבחרי הציבור לתקן תקנות שיכשירו את עדותם של אנשים הנחשבים לפסולי עדות לפי דין התורה - למשל , נשים . התקנות יצטרכו לקבל את אישור הרבנות הראשית , שתפקידה יהיה לוודא כי אין בהן דופי מבחינה הלכתית . שוחטמן סבור , כי " אימוצו של המשפט העברי כתשתית לבניית מערכת המשפט של מדינת ישראל לא זו בלבד שהוא אפשרי , אלא הוא חיוני לעיצוב דמותה היהודית של המדינה , לא במובן הדתי של המילה , כי אם במובן החברתי והתרבותי הכללי *** " . ? לדיון 1 אילו מהנימוקים שנשמעו בכנסת נגד חוק יסודות המשפט יכולים היו להתקבל גם על דעתם של חברי הכנסת הדתיים ? 2 אילו קבוצות בחברה הישראלית עלולות להתנגד להצעתו של שוחטמן לאימוץ המשפט העברי בתחום הפלילי , ואילו עשויות לתמוך בה ? התבססו בתשובתכם על תפיסות העולם של כל אחת מהקבוצות , כפי שהן מופיעות בשער ב . 1 אליאב שוחטמן הוא פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים . * ת"פ [ תיק פלילי ] [ י-ם ] , 163 / 79 מדינת ישראל נגד כהן , פסקים מחוזיים , תש"ם , א , עמ' . 258 ** ע"פ [ ערעור פלילי ] , 80 / 91 כהן נגד מדינת ישראל , פ"ד ל"ה , ( 3 ) עמ' . 281 *** אליאב שוחטמן , " המשפט העברי והמדינה היהודית המודרנית , " הציונות הדתית עידן התמורות , אסופת מחקרים לזכר זבולון המר , אשר כהן וישראל הראל ( עורכים , ( מוסד ביאליק , הקרן הקיימת לישראל , המועצה הלאומית לחינוך תורני , תשס"ד , עמ' , 282-254 שם , עמ' . 275

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר