עמוד:145

חוק יסודות המשפט , התש"ם1980- עד שנחקק חוק יסודות המשפט בשנת 1980 נהגו השופטים בכל מקרה שנוצר חסר בחקיקה " ) לק ? נה , " בלשון המשפטית , ( לפנות ליסודות המשפט המקובל ולעיקרי הצדק של המשפט האנגלי . החוק ביטל זיקה זו וקבע , כי מכאן ואילך במקרה של " לקונה , " השופט חייב להכריע לאור " עקרונות החירות , הצדק , היושר והשלום של מורשת ישראל . " עם זאת , השאיר החוק על כנו את העקרונות שנקלטו מהמשפט האנגלי עד אותו שלב . בדיון שהתנהל בכנסת על החוק , הייתה הסכמה , כמעט בין כל הדוברים , ביחס לצורך בהתנתקות מן המשפט האנגלי . החוק לא נתפס כחוק טכני , המסדיר את דרך השיפוט במקרה של " לקונה , " אלא כחוק המבטא עצמאות משפטית , ואפילו חברי כנסת חילונים דיברו במונחים של "תחיית המשפט העברי " . מדברי הכנסת מתוך הדיון בחוק יסודות המשפט התש"ם1980- . 1 מאיר פעיל ( מחנה "שלי , ( " דברי הכנסת התשיעית , מושב , 4 ישיבה ש"ז , 11 . 2 . 1980 אני חושב שהרעיון להינתק מהדומינאנטיות של החוק האנגלי והפסיקה האנגלית הוא חיובי ... אבל כאשר באים לחפש תחליף אני מציע שנחפש תחליף סביר בתרבות המשפטית של העולם ונדמה לי כי בעניין זה הצעת החוק שלפנינו אינה מביאה תחליף סביר … ... מה זו מורשת ישראל ... ? האם היא תורת ישראל ? האם התורה שבכתב או התורה שבעל-פה ? … לפי מיטב ידיעתי … כל התורה שבעל-פה , מה שמקובל אצלנו כהלכה , לא נועדה מיסודה ובשעת חקיקתה למדינה יהודית עצמאית … ... קל וחומר שהיא , ההלכה , איננה מעוגנת בתפיסה הדמוקראטית אשר על פיה בנוי המשטר במדינת ישראל , אשר בו הריבון הוא העם , והמחוקק הוא הכנסת בשם העם ... ... אפשר לנהוג על-פי מורשת ישראל . זה יותר מלגיטימי . אפשר לנהוג על-פי המשפט העברי . אבל יהיה זה משגה אם נאמר : רק מורשת ישראל , רק המשפט העברי . הייתי שמח אילו היה כתוב כי במקרים ש"ראה ביתהמשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה , ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה , בהלכה פסוקה או בדרך של היקש , יכריע בה לאור עקרונות החירות , הצדק , היושר והשלום על-פי רוח מגילת העצמאות של מדינת ישראל . " יש בכך משהו רוחני ישראלי מקורי וגם כוונה הומאניסטית ... אני מסכים שניפרד מהאנגלים אולם אני חושב שנעשה משגה אם ניפרד מהעולם . ( עמ' ( 1822 . 2 הרב מנחם פרוש ( אגו"י , ( דברי הכנסת התשיעית , מושב , 4 ישיבה ש"ז , 11 . 2 . 1980 ... עצם העובדה שעם התורה , עם המשפט והצדק ... ימשיך גם אחרי הקמת מדינת ישראל ... לשאוב צדק ומשפט ... מהחוקים העותמאניים ומהחוקים המקובלים והנוהגים באנגליה ... לא יכול להיות עלבון יותר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר