עמוד:144

שילוב המשפט העברי בחקיקת הכנסת * . 1 חוק השומרים , התשכ"ז1967- החוק אימץ את ההגדרות של סוגי השומרים הקיימות במשפט העברי והמבחינות בדרגות אחריות שונות בין " שומר חינם , " " שומר שכר" 1 ו"שואל . " סעיף 4 של החוק קובע " סייג לאחריות" בהתאם לעיקרון הקיים במשפט העברי , ולפיו השומר אינו אחראי לאובדן הנכס או לנזקו , שנגרמו עקב שימוש רגיל בנכס לפי תנאי השמירה , כל עוד לא מדובר ברשלנות . . 2 חוק עשיית עושר ולא במשפט , התשל"ט1979- כותרת החוק מאמצת ניב תנכ"י ( ירמיהו י"ז , י"א . ( החוק דן במקרים שבהם קיבל אדם נכס , שירות או טובת הנאה מאדם אחר , בלי שהייתה לו זכות משפטית לכך . החוק קובע , כי במקרים מעין אלה האדם חייב להשיב את שוויה של ההנאה למי שהעניק לו אותה . החוק מתייחס גם לתשלום הוצאות שנגרמו לאדם שהציל את חיי האחר או את רכושו . . 3 ? החוק לתיקון דיני הראיות , התש"ם1980- חוק זה ביטל את חובת השבועה של עדים על אמית ? ת דבריהם , כפי שמקובל בשיטות משפט שונות . במקום שבועה , העד מוזהר מפני אמירת דבר שקר . בכך אימץ החוק את תפיסת המשפט העברי , לפיה שבועת שווא היא מעשה חמור ביותר ולכן יש להיזהר שלא להישבע כלל , גם לא על דבר אמת . www היכנסו לאתר האינטרנט של הכנסת www . knesset . gov . il והביאו דוגמאות נוספות לחוקים המשלבים בתוכם את המשפט העברי . . 1 בדקו האם השילוב מתבטא בשם החוק , במושגים שהחוק עושה בהם שימוש , או בעקרונות החוק . . 2 שימו לב לתאריך חקיקת החוק , ובדקו : האם יש יותר דוגמאות לשילוב המשפט העברי לאחר ? 1980 1 מושגים אלה באים להבחין בדרגות האחריות של השומר על חפץ במקרה שנעשה לחפץ נזק . כך למשל , ברוב המקרים יהיה שומר חינם - כלומר , מי שלא מקבל שכר על שמירתו - פטור מלשאת בתוצאות הנזק , בעוד ששומר שכר , המקבל שכר על תפקידו , יהיה ברוב המקרים חייב לשלם עבור הנזק שנגרם לחפץ שהיה באחריותו . ? החוק נתקבל ב , 30 . 7 . 80- כלומר שבוע אחרי שנחקק " חוק יסודות המשפט , " אך תהליך חקיקתו החל קודם לכן . * על-פי נחום רקובר , המשפט העברי בחקיקת הכנסת , ירושלים , תשמ"ט . לפי המשפט האנגלי - הזבוב הזה לא קשור אלינו , לפי ההלכה היהודית - הוא לא כשר , ולפי תקנות שמירת הטבע - מדובר בחיה מוגנת . איך אתה רוצה שנתקדם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר