עמוד:142

שילובו של המשפט העברי בחקיקת הכנסת ובפסיקה המשפטית נושא שילובו של המשפט העברי בחקיקת הכנסת ובעקבותיה בפסיקה המשפטית מהווה מקור לחילוקי דעות מאז קום המדינה ועד ימינו , והוא חלק מן המחלוקת הקיימת בחברה הישראלית על מקומה של הדת היהודית במדינה יהודית ודמוקרטית . הנושא עלה לדיון לראשונה כבר בשנת 1958 כשח"כ זרח ורהפטיג ( מפד"ל , ( ששימש אז כיו"ר ועדת חוקה , חוק ומשפט , הגיש הצעת חוק שתחייב את השופטים לשאוב את ההשראה לפסיקתם מהמשפט העברי במקום מהמשפט האנגלי . לפי ורהפטיג , לא מדובר רק בעניין עקרוני - כלומר , בחזרה לשיטת המשפט הלאומית היהודית , אלא גם בהבדלים משמעותיים בין שתי שיטות המשפט . כדי להבהיר את דבריו , הוא הביא דוגמאות אחדות לפסקי דין שההכרעה בהם הייתה שונה ל ? היו השופטים דנים על-פי המשפט העברי . מה בין משפט עברי למשפט אנגלי *? . 1 פיטורין בעקבות מעצר עובד ממשלה פוטר משום שלא הגיע לעבודה כנדרש , למרות שהסיבה להיעדרותו הייתה מעצרו על-ידי השלטונות . השופטים שדחו את העתירה , הסתמכו על פסק דין קודם של בית משפט באנגליה , שבו נדחתה תביעה של אדם לקבל משכורת לאחר שנמנע ממנו להגיע לעבודה בשל מעצרו . ל ? היו השופטים במקרה זה דנים על-פי המשפט העברי היה אדם זה נחשב לאנ ? ס - כלומר , למי שאינו יכול לפעול על-פי רצונו החופשי . לכן , במקרה כזה , לא ניתן לחייבו לבוא לעבודה וגם לא לפטרו , אם לא בא . ( על-פי בג"צ , 113 / 49 פ"ד ד , ' עמ' ( 613 . 2 אחריות במקרה של רשלנות אישה לקתה במחלה ממושכת כתוצאה מאכילת מזון מקולקל , שהוגש לה כנוסעת באוניית " צים . " החברה סירבה לשלם לה פיצויים על-סמך הסעיף המופיע בכרטיס הנסיעה , לפיו היא פטורה מכל אחריות על נזקים שייגרמו לנוסעים . סעיף זה , המקובל בחוק האנגלי , פוטר את החברה המובילה * על-פי זרח ורהפטיג , חוקה לישראל , הוצאת מסילות , תשמ"ח , עמ' . 382-380 בפרק זה נבחן : מה היו הדעות בעד ונגד שילובו של המשפט העברי בחוקי המדינה ? כיצד בא לידי ביטוי השילוב של המשפט העברי בחקיקה ובפסיקה במדינת ישראל עד שנחקק חוק יסודות המשפט , וכיצד מתבטא השילוב לאחר מכן ? מהן הפרשנויות השונות למושג " מורשת ישראל" וכיצד הן באות לידי ביטוי ביישומו של חוק יסודות המשפט ? מהי ההתייחסות ההלכתית לחוקי הכנסת ולמערכת המשפט החילונית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר