עמוד:140

www עיינו בנוסח של ההצעות השונות להסדר חוקתי של יחסי דת ומדינה המופיעות באתר האינטרנט של המכון הישראלי לדמוקרטיה / www . idi . org . il חוקה בהסכמה . . 1 בחנו כל אחת מההצעות מזווית הראייה של הקבוצות השונות בחברה הישראלית . האם יש בהצעות משום ויתור מבחינת הקבוצה ? . 2 עמדו על החסרונות ועל היתרונות של כל אחת מההצעות . בחרו את ההצעה הנראית בעיניכם הטובה ביותר ונמקו את בחירתכם . . 3 נסו לגבש בכיתה הצעת חוקה בנושאי דת ומדינה תוך התייחסות לעמדות השונות הקיימות בחברה הישראלית בסוגיות אלה . היעזרו באתר של המכון הישראלי לדמוקרטיה / מערכת החינוך כותבת חוקה . ? לדיון 1 לו הייתה ההצעה של פרופ' אוריאל רייכמן ( עמ' ( 132 מתקבלת בשלמותה על ידי הכנסת , אילו שינויים היא הייתה יוצרת בתחום יחסי הדת והמדינה ? כיצד הייתה ההצעה משנה את דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ? 2 אילו סעיפים בהצעת החוקה של פרופ' אוריאל רייכמן מהווים , לדעתכם , פשרה , ואילו מהם מהווים הכרעה לטובת אחד הצדדים ? האם אתם מסכימים עם עמדתו של אהרון ברק ( עמ' , ( 133 שההצעה מהווה " פשרה מעניינת ? " 3 יש המתנגדים להסדרת היחסים בין דת למדינה בחוקה . מהי עמדתכם בנושא ? נמקו את תשובתכם . 4 יש הסבורים , כי חוקה שתושג בהסכמה ציבורית עדיפה על כינון חוקה בידי הכנסת . הביאו נימוקים בעד ונגד עמדה זו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר