עמוד:138

מגוון דעות הסדר חוקתי של יחסי דת ומדינה . 1 ירון אזרחי , 1 מרדכי קרמניצר , ? ישראל לקראת דמוקרטיה חוקתית , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים , תשס"א , עמ' 109-107 אלה הסבורים שיש לעגן את ההסדר [ בין דת ומדינה ] בחוקה טוענים שהחוקה היא בראש ובראשונה מנגנון לריסון הכוח השלטוני , וחוקה שאינה מרסנת את הכוח השלטוני בענייני דת ואמונה , אינה שלמה . יש אף הסבורים שלמרות שבתקופה בה ננקטו יוזמות מחודשות לאישור חוקה לישראל בשנות התשעים , היה בישראל ציבור חילוני שחש מאוים על ידי כפייה דתית באמצעות המדינה . הסכנה העיקרית בטווח הארוך היא דווקא מן הצד של הרוב החילוני כלפי המיעוט הדתי . מנגנון חוקתי יבטיח לכן את שני הציבורים מפני מצבים אשר מפניהם הם חוששים ... לעומת אלה המבקשים הסדר חוקתי של היחסים בין הדת והמדינה , יש רבים המעלים טענות כנגד הסדר חוקתי כזה . בין הטענות העיקריות המושמעות כנגד הסדר חוקתי של בעיית הדת והמדינה , בולטות הטענות הבאות : חוקה היא מנגנון קשיח ונוקשה מדי מכדי לתת פתרון לבעיה כה מורכבת כמו יחסי דת ומדינה במדינת ישראל . בשל המחלוקות הקיימת בציבור הדתי עצמו בדבר טיב היחסים בין הדת היהודית למדינה , והעמדות השונות שאפשר למצוא בסוגיה זו בהלכה , המצב עדיין לא בשל כדי להניח עמדה מוסכמת בנושא חשוב זה מצד הציבור הדתי ... בשל הנחת היסוד שהסדר חוקתי יונק את סמכותו מהסכמת העם … עתיד כל הסדר חוקתי להיתפש בקרב חלק גדול של הציבור הדתי כניצחון של העמדה החילונית וכערעור על הסמכות הרבנית . בשל המחלוקות על השאלה מי הם הנציגים המוסמכים של ההלכה , לא רצוי לשאוף לפתרון חוקתי שיכריע בסוגיה האם , למשל , התנועה הרפורמית נכללת בהגדרה של הדת היהודית או לא . יש בקרב החילונים כאלה הסבורים שתהליך החילון בישראל הוא כה עמוק ומסיבי , עד שכדאי לציבור זה להמתין מתוך ציפייה שבעתיד יותר רחוק , יחסי הכוחות לטובת הציבור החילוני יניבו הסדר הרבה יותר נוח לחילונים ... מכשירים גמישים הכרוכים בהסכמות פחות פורמליות ויותר דינמיות כגון : הדברות , סטטוס-קוו , אמנה וכיו"ב , עדיפים על פני הסדר חוקתי . 1 ירון אזרחי הוא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים . פרסם מחקרים על הזיקה בין תקשורת לפוליטיקה דמוקרטית . ? מרדכי קרמניצר הוא פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה . כיהן בוועדות ציבוריות שונות ובהן ועדה להנחלת הערכים האזרחיים במערכת החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר