עמוד:137

הניסיונות לגבש חוקה בהסכמה סוגיית כינון החוקה ממשיכה להעסיק את החברה בישראל וגופים שונים עוסקים בניסוח הצעות לחוקה . נכון לשנת , 2004 כל הצעות החוק שהועלו בכנסת לכינון חוקה נתקלו בהתנגדות מצד המפלגות החרדיות . חברי הכנסת החרדים מנמקים את התנגדותם בכך , שיותר ממה שהם חוששים מפני חוקה , הם חוששים מפני פרשנות חילונית ליברלית שייתן לה בית המשפט העליון . כך , למשל , טען ח"כ אריה דרעי , יו"ר ש"ס לשעבר , כי " מי שמפרש [ את החוקים ... [ הוא בית המשפט העליון , ובהרכב שלו היום ובפרשנות הליברלית שהוא נתן למדינה יהודית ואוניברסלית , איך אני יכול כיהודי דתי חרדי ... לסמוך על בית המשפט העליון שיפרש את החוקים הללו …? גם אם היית מביא את עשרת הדיברות כחוק יסוד של ועדת החוקה , הייתי מצביע נגד * " . בניגוד לעמדה החרדית , רבים במדינת ישראל , ובהם גם חוגים דתיים , חשים כי כינון חוקה הוא צורך השעה . על רקע זה קמה ביוני 2001 מועצה ציבורית , שנציגים ממפלגות שונות ואישי ציבור חילוניים ודתיים היו חברים בה . חברי המועצה טענו , כי העובדה שהחברה בישראל היא חברה שסועה , יוצרת צורך מיוחד בחוקה , הן כגורם מלכד והן כאמצעי להבטיח את זהותה היהודית של המדינה . במהלך הדיונים שערכה המועצה התברר , כי גם אם ניתן להגיע להסכמה ביחס לנושאים הנוגעים לצביון החוקתי של מדינת ישראל , הרי שביחס לנושאי דת ומדינה קיים קושי להגיע להכרעה . לאור זאת , ניסחו חברי המועצה הציבורית כמה הצעות שנועדו להשיג " חוקה בהסכמה" - כלומר , חוקה שתהיה מקובלת על רוב משמעותי של הציבור בישראל . אחת ההצעות כוללת עיגון של מגילת זכויות אדם בחוקה , כולל הזכות לשוויון ולחופש דת ואיסור אפליה מכל טעם שהוא . עם זאת , ההצעה מעניקה לנושאי ליבה דתיים חסינות מפני חוקה - כלומר , שלבית המשפט לא תהיה אפשרות לפסול אותם , גם אם הם פוגעים בעקרונות חוקתיים . בין נושאי הליבה האלה נכללים סמכות בתי הדין הרבניים בתחום המעמד האישי וחקיקה הנוגעת לצביון השבת בפרהסיה . לעומת זאת , חוקים כמו חוק המצות או חוק החזיר , יהיו חשופים לביקורת שיפוטית . במקביל לעבודתה של המועצה הציבורית קיימה גם ועדת " חוקה , חוק ומשפט" של הכנסת עשרות ישיבות , שבהן גובשו כמה הצעות לחוקה בנושאים שונים . אך נכון לשנת 2006 אף הצעה בנושא לא עלתה להצבעה . * יואב דותן , "חוקה למדינת ישראל ? הדיאלוג הקונסטיטוציוני לאחר המהפכה החוקתית , " משפטים , כ"ח אפריל , 1997 עמ' . 196

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר