עמוד:128

1 . 3 יואב פלד , " חידה ושמה ש"ס , " בתוך יואב פלד ( עורך , ( ש"ס-אתגר הישראליות , משכל - הוצאה לאור , ת"א , 2001 עמ' 74-52 ... שורשיה של תחושת הקיפוח המזרחית אינם נעוצים בראש וראשונה בקשיי הסתגלות תרבותיים , אלא בדחיקתם הכלכלית והחברתית לשולי החברה הישראלית . ההצבעה לש"ס , כמו ההצבעה לליכוד , אינה מעידה אפוא על כמיהה לעבר קמאי אבוד כלשהו : יש בה משום דחייה של האידיאולוגיה של תנועת העבודה הציונית , אשר שימשה , ועדיין משמשת , מקור לגיטימציה לקיפוח המזרחים בהווה . עם זאת , הפנייה הדתית של ש"ס מוצאת אוזן קשבת אצל קהל היעד שלה , בין השאר מכיוון שיחסו למסורת חיובי ביסודו . ( עמ' ( 55 ש"ס שואבת את רוב התמיכה האלקטורלית שלה מעיירות הפיתוח ומשכונות העוני בערים הגדולות ובערים הבינוניות , הדומות מבחינה סוציו-דמוגרפית לעיירות הפיתוח [ פחות הכנסה לנפש , פחות הישגים בבחינות הבגרות ושיעור אבטלה גבוה יותר . [ ( עמ' ( 58 ? לדיון 1 אילו עקרונות משותפים לתקנון של ש"ס ולמצע של אגו"י ? 2 איזו מבין ההגדרות מתאימה ביותר לש"ס : מפלגה עדתית ? חברתית ? חרדית ? נמקו את בחירתכם . 3 בעת הסכמי השלום עם מצרים בשנת 1979 פרסם הרב עובדיה יוסף את ה ? סק הזה : " אם ראשי ומפקדי הצבא יחד עם חברי הממשלה , יקבעו שיש פקוח-נפש בדבר , שאם לא יוחזרו שטחים מארץ-ישראל קיימת סכנת מלחמה מיידית … ואם יוחזרו ... השטחים , תורחק מעלינו סכנת המלחמה , ויש סיכויים לשלום בר קיימא , נראה שלכל הדעות מותר להחזיר שטחים מארץ ישראל למען השגת מטרה זו שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש * " . מאיזו בחינה ניתן להגדיר פסק זה כעמדה יונית ומאיזו בחינה לא ? 4 אפשר לתאר את טיב היחסים בין המפלגות הדתיות להנהגה הרוחנית בכמה דרכים : אי-מעורבות הדדית , שליטה של ההנהגה הדתית על ההנהגה הפוליטית , שליטה של ההנהגה הפוליטית על ההנהגה הדתית , או מעורבות והשפעה ההדדית . התאימו כל אחת מהדרכים הללו למפלגות הדתיות שתוארו בפרק , ונמקו את בחירתכם בעזרת דוגמאות מהמציאות הפוליטית האקטואלית . 5 ערכו השוואה בין העמדות של כל המפלגות המתוארות בפרק בנושאים האלה : מימון ממלכתי של מוסדות דת , הפרדה בין דת למדינה , הצביון של מדינת ישראל כמדינה יהודית . 1 יואב פלד הוא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב . תחומי מחקרו עוסקים בפוליטיקה השוואתית , פוליטיקה ישראלית , לאומיות ואזרחות . * תמר הרמן ואפרים יער , " ה'יוניות' של ש"ס - דימוי ומציאות , " ש"ס - אתגר הישראליות , יואב פלד ( עורך , ( משכל - הוצאה לאור , ת"א , , 2001 עמ' , 389-343 שם , עמ' . 346-345

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר