עמוד:127

... לראשונה בארץ קמה מפלגה פוליטית , שכללה את כל עדות המזרח , ודיברה בגלוי על אידיאולוגיה מזרחית חרדית . מפלגה שהשיוך העדתי לא שימש לה רק או בעיקר כמקור לתלונות על אפליה ... אלא השתלב עם הגורם הדתי כבסיס לאידיאולוגיה חברתית ולפוליטיקה של זהות ... תנועת ש"ס ניתבה לאפיקים חיוביים את המחאה והקיפוח של רבים מבני עדות המזרח . באמצעות המערכת העניפה של מוסדות חינוך ורווחה שהוקמו או נתמכו על ידה היא הצליחה במידה רבה לתת מענה למצוקה הרוחנית , תרבותית ואף הכלכלית של רבים מציבור תומכיה . ( עמ' ( 290 תנועת ש"ס יצרה למען ציבור בוחריה סדר יום חדש , שבו האידיאולוגיה השלטת היא התורה : אורח חיים דתי המעניק משמעות ותוכן לחיי הציבור המזרחי , גם זה שאינו שייך לחברה החרדית . ( עמ' ( 293 1 . 2 על-פי נרי הורוביץ , " ש"ס והציונות : ניתוח היסטורי , " כיוונים חדשים , מס' , 2 ניסן תש"ס , אפריל , 2000 ההסתדרות הציונית העולמית , עמ' 60-30 בניגוד לדימוי הפופולארי , ש"ס היא תופעה בעלת עומק תיאולוגי המוליך לתקופת היישוב ולישיבת " פורת יוסף" בעיר העתיקה בירושלים . בישיבה זו נוצרה תחושה של אוונגרד ( חיל חלוץ ) המוציא תלמידי חכמים מושלמים . היא ביטאה את שאיפת ההתבדלות של ספרדים דתיים מהיישוב הציוני החדש ומהיישוב האשכנזי גם יחד . עם נפילת העיר העתיקה בתש"ח , פנו תלמידי הישיבה לישיבות הליטאיות המקבילות ברמתן ויחד עם החברה הליטאית האשכנזית חברו לשיקום עולם התורה שחרב בשואה . אל החוגים הספרדים הדתיים שחיו בארץ הצטרפו חוגים שמרניים ודתיים שהגיעו לארץ עם גלי העלייה של שנות החמישים . הם נקלטו על-ידי הציבור הספרדי הדתי הוותיק ויצרו ביחד שכבה חברתית דתית שמרנית שהסתגרה מפני החיים המודרניים החדשים במדינת ישראל . בשלב הבא החלו בשנות ה60- התארגנויות דתיות עדתיות מקומיות שליכדו בתוכן חוגים דתיים מזרחיים מקרב העולים . חוגים אלה שאפו להכתיר את הרב עובדיה יוסף , אז דיין בבית הדין הרבני בפתח תקווה , כמנהיג רוחני של עדות המזרח בארץ , אולם התנאים החברתיים טרם הבשילו . לאחר מלחמת ששת הימים התחילה תנועה של חזרה אל המקורות המזרחיים והדתיים . מי שהוביל את תנועת התשובה המזרחית היה הרב ראובן אלבז . סביבו התלכדו בני הדור השני של עולים מארצות המזרח , שחשו מקופחים על ידי החברה הישראלית ומנוכרים לה . תנועת התשובה מיסודו של הרב אלבז הגיעה לשיאה לאחר מלחמת יום כיפור על רקע הזעזוע הפוליטי . מספר האבדות הגדול , אובדן האמון בהנהגה והרהורים על צדקת הרעיון הציוני , יצרו שבר רוחני . את החלל הריק שנוצר תפסו ביטויים של דת עממית מזרחית ישראלית , כמו עלייה לקברות אנשים הנחשבים קדושים , וקבלת קמעות וסגולות מידי מקובלים ורבנים . כעבור עשור הצליחה ש"ס להפוך את הדתיות העממית לכוח פוליטי . 1 נרי הורביץ חוקר את החברה החרדית ואת תנועת העבודה . ד"ר הורוביץ מנהל את התוכניות לסגל בכיר בשירות המדינה במכון מנדל למנהיגות חינוכית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר