עמוד:126

כל המאפיינים הללו הפכו את ש"ס לתופעה חדשה בפוליטיקה הישראלית . מאז הקמתה של ש"ס , לקראת הבחירות לכנסת ה11- בשנת , 1984 הלך כוחה וגדל עד שבבחירות לכנסת ה15- בשנת 1999 זכתה ב17- מנדטים והפכה למפלגה השלישית בגודלה בישראל . על כך יש להוסיף את היותה גורם מכריע בהרכבת הקואליציה בכמה מערכות בחירות . בבחירות לכנסת ה16- בשנת , 2003 חלה ירידה בכוחה של ש"ס , אך למרות זאת היא עדיין המפלגה העדתית הגדולה ביותר מאז קום המדינה . להצלחתה הפוליטית של ש"ס יש הסברים מגוונים : אחדים מתמקדים בהיבט העדתי , אחרים בהיבט החברתי-כלכלי , וכן כאלה המתמקדים בהיבט הדתי-רוחני . מגוון דעות הגורמים להצלחת ש"ס . 1 ענת פלדמן , 1 גורמים בצמיחת מפלגה חדשה : התאחדות הספרדים שומרי תורה ( תנועת ש"ס , ( חיבור לשם קבלת התואר " דוקטור לפילוסופיה , " מדעי המדינה , אוניברסיטת בר-אילן , תמוז , תשס"א ... השגיה המרשימים של ש"ס קשורים במידה רבה במאפייניה של מפלגה זו ... ... ש"ס פותחת את שרותיה ושורותיה לכל מי שרוצה להצטרף , ללא מחויבות באמצעות סימני זיהוי כדמי חבר , פנקס חבר , או השתייכות למערכת החינוך שלה ... ממצאי מאשרים ... שיש להגדיר את ש"ס כטיפוס מיוחד של " מפלגת קהילה , " אשר מטרתה לטפח ולאחד קהילה בעלת מאפיינים חברתיים , אידיאולוגיים וערכיים דומים . ( עמ' ( 279 ... אחד הגורמים העיקריים להצלחת ש"ס הוא השילוב שבין המסר הדתי והעדתי הבא לידי ביטוי בסיסמא של המפלגה " להחזיר עטרה ליושנה" ובמאמציה להחיות ולטפח את המורשת המזרחית-מסורתית ולקרב אליה חוגים שהתרחקו ממנה . תנועת ש"ס לא ביקשה לחקות את הדגם של תמ"י , אשר דיברה על עדתיות מרוככת וערכים אוניברסליים , או של אגודת ישראל , שייצגה את החרדיות הקיצונית המתבדלת . תנועת ש"ס יצרה דגם מפלגתי חדש במערכת הפוליטית הישראלית , המאופיין בשילוב שבין אידיאולוגיה מזרחית-מסורתית פרטיקולרית [ ייחודית ] לבין פנייה לציבור רחב ומגוון של קהל יעד פוטנציאלי . ( עמ' ( 281-280 ש"ס פועלת כל השנה בתחומים רבים ומגוונים . נציגיה מקיימים קשר הדוק עם הציבור הרחב . עיקר פעילותם היא בתחומי חינוך , רווחה ועזרה לנזקקים ... בעקבות הפעילות היום יומית מצליחה ש"ס לבסס את מעמדה כמפלגה חברתית . ( עמ' ( 282 ש"ס עונה במידה רבה על הצורך של ציבור תומכיה בהזדהות עם מנהיגות " משלו , " המוכרת ומקובלת בחברה הישראלית בכללה ... ... הציבור המזרחי , גם זה שאינו מקפיד על קיום מצוות , הוא בעל זיקה למסורת ... לכן ציבור כזה יקבל כלגיטימי מנהיג חרדי , המזכיר לו את אבותיו במראה ובהתנהגות . ( עמ' ( 289 1 ענת פלדמן מרצה במכללת אחוה . עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בגורמים לצמיחת ש"ס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר