עמוד:119

מפלגת אגודת ישראל - אגו"י ראשיתה של " אגודת ישראל" בהחלטה שהתקבלה בקונגרס הציוני ה10- בשנת 1911 לכלול בין פעולות התנועה הציונית גם ענייני חינוך ותרבות . בתגובה , פרשו כמה מחברי " המזרחי" ממפלגתם , והקימו בשנת 1912 עם חוגים חרדיים מקרב יהודי גרמניה ורבנים ואדמו"רים מפולין וליטא , את " אגודת ישראל . " אגו"י לא התנגדה לעלייה לארץ ישראל ולהתיישבות בה , אך היא שללה את ההצטרפות לתנועה הציונית , הן בשל אופייה החילוני והן מתוך התנגדות להקמת מדינה ריבונית לפני בוא הגאולה . רק בשנות ה , 30- לנוכח התקפות הערבים ובעיקר על רקע רדיפות היהודים באירופה , החלה התקרבות הדרגתית בין אגו"י למוסדות היישוב . ההתמתנות ביחסה של אגו"י לתנועה הציונית קשורה גם לעלייתם לארץ 1 בשנת 1940 של האדמו"ר מגור וחתנו הרב יצחק מאיר לוין , שנעשה בתוך זמן קצר מנהיגה של אגו"י בארץ וביטא עמדות מתונות יחסית . עם קום המדינה הצטרפה אגו"י לממשלה הזמנית , ומנהיגה , הרב יצחק מאיר לוין היה בין החותמים על מגילת העצמאות . ההצטרפות לממשלה ביטאה מהפך אידיאולוגי : לצד הביקורת על דמותה החילונית של המדינה חשו חברי אגו"י שותפים באחריות למדינה והכירו בכך שעצם הקמתה של מדינה יהודית היא מאורע חיובי במהותו , אף אם אין לו משמעות דתית . ביטוי לעמדה זו נתן הרב יצחק מאיר לוין בנאום שנשא בפני חברי אגו"י בשנת תשי"א : ( 1951 ) " עקרונות אגודת ישראל קובעים שמותר ליהודי להיות חבר אך ורק בארגון המושתת על יסודות התורה והאמונה ... ויהודי דתי המקבל על עצמו מרותה של הסתדרות אשר תקנונה , תחוקתה וכל מהותה אינם מיוסדים על יסודות הדת , מתכחש בזה למצפונו ... כל זה בנוגע להסתדרות , שאליה מצטרפים מרצון חפשי . לא-כן מדינה . קודם כל מדינה זו היא מדינת ישראל , וכפי שהתבטא הנשיא ר' יעקב רוזנהיים : יכול אני להציע לכם הסתדרות אחרת , אך לא אוכל לתת לכם ארץ ישראל אחרת ! ... אם נולדנו בדור זה וזכינו לחיות בארצנו , נעבוד בה ונילחם על קדושת הארץ ועל טהרתה , אך לא נעזוב אותה * " ! לא כל חברי אגו"י היו שותפים לתפיסה שראתה את הקמת המדינה באור חיובי , אך זו הייתה עמדת המחנה המרכזי באגו"י , ובעיקר עמדתו של הרב לוין , שביקש להיאבק על צביונה היהודי של המדינה באמצעות השתלבות במוסדותיה הפוליטיים . כפועל יוצא של עמדה זו גילתה אגו"י נכונות לשתף פעולה עם מפלגות הציונות הדתית במסגרת " החזית הדתית המאוחדת . " השותפות של אגו"י בממשלה הייתה קצרת מועד . עם קבלתו של חוק השירות הלאומי בכנסת השנייה בשנת 1952 ( ראו עמ' , ( 217 פרשו נציגי אגו"י מהקואליציה וחזרו אליה רק לאחר המהפך הפוליטי בשנת . 1977 אולם , גם כשחזרה אגו"י להשתתף בקואליציות , שוב לא הייתה זו שותפות מלאה : נציגיה נמנעים מלכהן בתפקידי שרים ומאיישים משרות רק של סגני שרים , או עומדים בראשן של ועדות כנסת , בדרך-כלל ועדות שהעמידה בראשן מיטיבה עם הציבור שהם מייצגים - למשל , ועדת הכספים או ועדת העבודה והרווחה . 1 אברהם מרדכי אלתר , ( 1948 -1905 ) היה האדמו"ר מגור וממייסדיה של אגו"י . * יצחק מאיר לוין , נאומים , הוצאת ספרים " אל המקור , " תשי"ב , עמ' . 93-92

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר