עמוד:115

מתוך מצע המפד"ל לקראת הבחירות לכנסת ה , 16- ינואר * 2003 מפד"ל רואה בעצם קיומה של מדינת ישראל גילוי של אמונה וקדושה : הן בשל היותה שלב מכריע בתהליך צמיחת גאולתנו , והן בשל היותה כלי מחזיק ברכה לקיבוץ גלויות , לבנין הארץ , ולייסוד חיים ממלכתיים לאור תורת ישראל [ ... ] ... מפד"ל תיאבק על זהותה היהודית של המדינה בכל המישורים : בתרבות , בצביון הממלכתי , במעמד האישי , בחברה ובחקיקה , כמדינה יהודית ודמוקרטית [ ... ] ... מפד"ל תמשיך לפעול לחיזוק מעמדה וסמכויותיה של הרבנות הראשית , כרשות בלתי תלויה , הפועלת לעיצוב צביונה היהודי של המדינה בכל תחומי החיים והחברה [ ... ] ... מפד"ל תפעל לחיזוק מערכת השיפוט הרבני , לשיפור ולהתייעלות שרותי בתיהדין הרבניים . כן תאבק מפד"ל כנגד המגמה לכרסם במעמדה של מערכת השיפוט הרבני ובסמכויותיה [ ... ] ... מפד"ל קובעת כי באמצעות החקיקה הדתית הונחו היסודות לעיצוב דמותה היהודית של המדינה , ותתנגד לכל פגיעה בחקיקה הדתית , בכל תחום שהוא . מפד"ל תחתור להשתית את משפטה של מדינת ישראל על עקרונות המשפט העברי ותפעל להפצתו , ללימודו , ולשילובו של המשפט העברי המקורי בכל מערכות החקיקה והמשפט במדינה . מפד"ל רואה יעד בתיקון חוק השבות וחוק מרשם האוכלוסין למען ייקבע בהם במפורש כי יהודי הוא רק מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה . מפד"ל תוסיף להיאבק למען תיקון החוק ותפעל , בדרכי הידברות והסברה , לגיבוש רוב פרלמנטרי מוצק אשר יפעל לקבלת החוק . מפד"ל תיאבק על דמות השבת ברחוב היהודי : בשירותים הממלכתיים והציבוריים , בתעשייה ובמסחר , ותבטיח את השתלבותם הטבעית של שומרי שבת במגזרים אלו . בענפי הבידור והספורט ייעשה מאמץ לצמצם את חילולי השבת בדרך של הסדרים בהסכמה רחבה . [ ... ] מפד"ל רואה בלימוד התורה ערך מקודש וחיוני לקיום האומה והמדינה , ובחובת השרות הצבאי בצה"ל - מצוות עשה המוטלת על כל אדם בישראל [ ... ] ... ההתיישבות היהודית ברחבי ארץ ישראל הנה מסד לאחיזתנו בכל חלקי ארץ ישראל שבשליטתנו ולביטחון המדינה . לפיכך יש לחזקה ולהבטיח בכל הסכם מדיני כי לא יעקר ישוב יהודי ממקומו וכי ההתיישבות היהודית ביש"ע תישאר כולה בריבונות ישראל ... * נוסח מלא של המצע מופיע באתר האינטרנט של הכנסת : / www . knesset . gov . il בחירות וממשל / בחירות לכנסת ה / 16- הרשימות המתמודדות / 4 זבולון המר ( 1998-1936 ) מונה בראשית שנות ה60- ליו"ר הדור הצעיר של המפד"ל והיה מראשי הטוענים למעורבות רבה יותר של המפד"ל בעניינים מדיניים ולהובלת קו נצי בתחום מדיניות חוץ וביטחון . בשנת 1975 נבחר לשר הסעד ולאחר המהפך בשנים -1977 1984 כיהן כשר החינוך והתרבות , ובתפקיד זה הנהיג חינוך תיכון חינם . לאחר מכן שימש המר מזכיר כללי של המפד"ל . בשנים אלה חלה אצלו התמתנות בתחום המדיני , ולא אחת התבטא שפלורליזם ויצירת גשר בין חילונים לדתיים חשובים משאלת ארץ-ישראל השלמה . בשנת 1986 ירש המר את יוסף בורג , מנהיג המפד"ל , כשר הדתות וכיהן בתפקיד זה עד שנת . 1990 אז חזר לכהן כשר החינוך עד 1992 ופעם נוספת בשנת . 1996 משנת 1994 ועד לפטירתו בשנת 1998 היה יו"ר המפד"ל . 5 יהודה בן מאיר היה חבר כנסת מטעם המפד"ל החל מהכנסת השביעית ועד הכנסת העשירית ובשנות ה80- כיהן כסגן שר החוץ . בשנת 1988 פרש מהמפד"ל והצטרף לתנועת מימד , ובשנת 1999 היה שותף להקמת מפלגת המרכז .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר