עמוד:110

מתוך תוצאות הבחירות לכנסת 2003-1949 ( מספר המנדטים *(

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר