עמוד:108

מתוך מצע מפלגת "מרצ" לקראת הבחירות לכנסת ה , 16- ינואר * 2003 מרצ רואה במורשת ישראל ובמשפט העברי מקור השראה ליצירה ולהווי חיינו , אך לא מקור של סמכות או נורמה מחייבת במדינה דמוקרטית ... זיקתה של ישראל למורשת ולהיסטוריה של העם היהודי באה לידי ביטוי בקשריה עם יהודי התפוצות , בחוק השבות ובמחויבותה לקליטת עלייה , בשפה העברית , בחגים ובימי המנוחה הרשמיים של המדינה , בסמליה , בהמנונה ובמערכות החינוך והתרבות , ללא פגיעה בחירויות הפרט , בזכותו לחופש אישי ובשוויון הזכויות של כל תושבי המדינה . [ ... ] מדינת ישראל היא מדינת חוק ולא מדינת הלכה . חופש הדת והמצפון ושוויון הזכויות לכל אזרחי ישראל … שהובטחו במגילת העצמאות , עולים בקנה אחד עם תפיסה נאורה של המורשת היהודית המבוססת על שוויון ערך האדם , חופש הבחירה וחירות המחשבה . [ ... ] מדינת ישראל תכבד את רצונו של כל אדם לקיים את מצוות דתו על-פי דרכו ותבטיח את שוויון מעמדם של כל הזרמים הדתיים בכל תחומי החיים [ ... ] ... לכל עדה דתית ולכל זרם דתי הזכות לכונן בתי-דין משלהם , שידונו בענייני המעמד האישי של חבריהם המקבלים באופן וולונטרי את סמכותם השיפוטית . גם מוסדות דתיים אחרים , כדוגמת הרבנות הראשית … הם עניין להתארגנות וולונטרית של האזרחים המעוניינים בכך ולא לחקיקה ממלכתית . התמיכה הציבורית בשירותי דת צריכה להינתן על בסיס ענייני ושוויוני , ואנשי דת המקבלים שכר ממקורות ציבוריים יהיו מנועים מפעילות פוליטית . יונהגו נישואים וגירושים אזרחיים בצד אלה הדתיים , כדי שכל איש ואשה שהגיעו לפרקם יוכלו לממש את זכותם להקים משפחה ללא הגבלה מטעמי דת [ ... ] ... תימשך הקמת בתי-קברות אזרחיים בצד בתי-הקברות הקיימים … כל אדם , ללא הבדל מוצא או דת או השקפה , יוכל לזכות בקבורה מכובדת , שתיערך על-פי רצון הנפטר או בני משפחתו . יבוטלו כל החוקים שנועדו להטיל בכפייה נורמות דתיות על אזרחי המדינה ולשלול את זכותם להכרעה בחייהם הפרטיים והציבוריים , כמתחייב מעקרונות מגילת העצמאות ומחוקי היסוד ... כל השירותים החיוניים יופעלו בשבתות ובחגים , בהיקף הנדרש , לרבות תחבורה ציבורית ופעילות תרבותית , בידורית וספורטיבית , תוך הימנעות מפגיעה ברגשותיהם של האזרחים הדתיים באזור מגוריהם ותוך מאמץ לשמר את ייחודם ואופיים של השבתות ושל מועדי ישראל . [ ... ] תובטח זכותה של כל אשה להחליט , משיקוליה , על הפסקת הריון , שתבוצע בתנאים הולמים ובפיקוח רפואי מוסמך . [ ... ] מערכת החינוך הממלכתית תשקוד על הנחלת הערכים ההומניים של המורשת היהודית ושל התרבות האנושית הכללית , תציג את העושר הרוחני של המורשת היהודית מתוך גישה פלורליסטית ותימנע מכל הטפה דתית או כפייה של ביטויים פולחניים … ... [ ... ] את " חוק טל" צריך להחליף חוק אחר , שיקבע מכסה מרבית וסבירה ( כמה מאות בלבד , ( שרק במסגרתה ישוחררו תלמידי ישיבה מחובת הגיוס לצה"ל . השחרור המוגבל הזה לא יותנה בחיוב שלא לעבוד , כדי לפטור את בחורי הישיבות מע ? לם של ראשי הישיבות ולשחרר אותם מן התלות בממסד הרבני-חרדי . * נוסח מלא של המצע מופיע באתר האינטרנט של הכנסת : / www . knesset . gov . il בחירות וממשל / בחירות לכנסת ה / 16- הרשימות המתמודדות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר