עמוד:107

מגוון דעות הצורך במפלגות דתיות . 1 שלמה זלמן שרגאי , "מפלגות דתיות במדינה - על שום מה " ? שנתון הצופה , תשי"ג , עמ' רט – רכג ... הדעה השוללת את קיומן של מפלגות דתיות ... מסתלקת לגמרי מתפיסת המחשבה של הציונות הדתית , כי שיבתנו לישראל מהווה מיפנה בתולדות ישראל ובתולדות האנושות , מיפנה אשר צריך להביא לידי הגשמת חזון ישראל ... וחזון זה אינו אחר אלא : אורח חיים של התורה התמימה , המקיפה את כל פינות החיים של היחיד והציבור ... בתקופתנו , המפלגה הדתית הפוליטית במדינה היא הנושאת את התורה כתורת האומה וחותרת לקיומה גם בתורת המדינה ולא כענין פרטי של כל אחד בלבד … המחשבה לבטל את המפלגות הדתיות , לחלק את חבריהן בין מפלגות אחרות ... מסלקת מעל במת החיים את הכוח הדתי הקיבוצי … והופכת את ספרי התורה והמצוה לספרם של יחידים . ( עמ' רי-ריא ) 1 . 2 אמונה אלון , " הנהגת המדינה תהיה יותר ויותר דתית , " בתוך ארץ אחרת , גיליון מס' , 24 חשוון תשס"ה , עמ' 71-70 ישראלים , שהם גם ציונים וגם שומרי מצוות , כבר מזמן אינם סקטור מקופח הזקוק למפלגה שתגן על האינטרסים שלו , אבל הדימוי העצמי של מיעוט נחות גורם לרבים מאיתנו להמשיך להצביע מפד"ל לא מסיבות אידיאולוגיות אלא רק מפני שדגלה של מפלגה זו הוא כיפה סרוגה . פוליטיקאים סרוגי-כיפה יכולים זה זמן רב להשתלב במפלגות " רגילות" ולהשפיע מתוכן על המציאות הישראלית - כולל על החינוך הממלכתידתי - ביעילות רבה יותר מכפי שהם עושים זאת מתוך המפד"ל , אבל רבים מהם עדיין מתעקשים להסתופף בגטו פוליטי שבמסגרתו הם יכולים לשאוף לכל היותר לתפקיד שר הרווחה או השיכון , ומעדיפים לקיים " ברית היסטורית" עם מפלגות השלטון , במקום לנסות להגיע אל השלטון עצמו . ( עמ' ( 71 המגמה המבקשת לתת לדת מקום מרכזי יותר בחיים הציבוריים במדינת ישראל והעלייה בכוחן האלקטוראלי של המפלגות הדתיות הביאו להקמתן של מפלגות חילוניות , ששמו להן למטרה לפעול למען " הפרדה של הדת מהמדינה והפרדה של מוסדות הדת ממוסדות הפוליטיקה . " מפלגות אלה , ובראשן " מרצ" ו"שינוי , " ממשיכות את מאבקה של הליגה למניעת כפייה דתית ( ראו עמ' . ( 48 ? לדיון 1 עיינו במצע של מפלגת " מרצ" ובמצע של מפלגת " שינוי" ( עמ' ( 109-108 וציינו על אילו זכויות ועקרונות רוצות " מרצ" ו"שינוי" להגן . 2 עם אילו מסעיפי המצע של " מרצ" או " שינוי" יכולים , לדעתכם , להזדהות גם אנשים דתיים ? נמקו את תשובתכם על-פי מה שלמדתם בפרקים . 6-5 1 אמונה אלון היא עיתונאית , אשתו של ח"כ בני אלון ממפלגת האיחוד הלאומי , שבה שותפים חילונים ודתיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר