עמוד:106

האם צריך מפלגות דתיות ? עצם קיומן של מפלגות דתיות איננה תופעה ייחודית למדינת ישראל , אך רק בה הן ממלאות תפקיד מרכזי . בנוסף לכך , שלא כמו מפלגות נוצריות דמוקרטיות בכמה מארצות אירופה , המזדהות באופן כללי עם ערכי הנצרות , אך אינן מעמידות את העיסוק בעניינים דתיים במוקד פעילותן , המפלגות הדתיות במדינת ישראל רואות בנושא הדתי את יעודן העיקרי . עם זאת , חלק מהמפלגות הדתיות בישראל פועלות גם בנושאים שאינם דתיים , וזאת מתוך שותפות והזדהות עם המדינה ועם החברה הישראלית . השאלה אם יש צורך במפלגות דתיות במדינת ישראל כדי לייצג את עמדותיו של הציבור הדתי נתונה במחלוקת . יש המתנגדים עקרונית לקיומן של המפלגות הדתיות , משום שהן גורמות ל"פוליטיזציה של הדת" ולירידת מעמדה . לדעתם , מפלגה פוליטית מעורבת , מעצם טיבה , בתככים ובשיקולים פוליטיים , ויש בכך כדי לגרום לעוינות כלפי הדת בכלל וכלפי הדרישות הדתיות בפרט . דעה זו איננה נחלתם של חוגים חילוניים בלבד , וגם בציבור הדתי חלוקות הדעות על הצורך במפלגות דתיות . המתנגדים סבורים , שהאינטרסים הדתיים יזכו לייצוג טוב יותר אם במקום מפלגות דתיות נפרדות ישולבו נציגים דתיים במפלגות הכלליות , כך שהן תהיינה חייבות להתחשב באינטרסים של המצביעים הדתיים . עוד הם טוענים , שקיומן של כמה מפלגות דתיות המייצגות כולן את אותה הדת , לא אחת תוך חילוקי דעות ביניהן , מהווה גורם המחליש את העמדה הדתית . עם זאת , רבים בציבור הדתי משוכנעים כי במערכת הפוליטית שאפיינה את מדינת ישראל בעשורים הראשונים , לא הייתה כל דרך אחרת לבסס את מעמדה של הדת במדינה ולקיים את המסגרות הנדרשות לציבור הדתי , אלא , באמצעות מפלגות דתיות . לפי דעה זו , השימוש שנעשה בכלים הפוליטיים כדי לייצג נושאים ואינטרסים דתיים היה אמצעי דמוקרטי לגיטימי במערכה על עיצוב דמותה של מדינת ישראל * . גם כיום יש בציבור הדתי כאלה הסבורים , שרק מפלגות דתיות תיאבקנה בנחישות על הבטחת צרכיו הבסיסיים של הציבור הדתי - כגון יצירת מסגרות חינוך , בניית בתי כנסת , החזקת מקוואות ומתן שירותים דתיים אחרים . מנגד נשמעים קולות המשקפים את התמורות שחלו בתודעה העצמית של חלק מהציבור הדתי-לאומי , השואף להטביע את חותמו על המציאות הפוליטית הכוללת במדינת ישראל ולא רק בהיבט הדתי ( ראו עמ' . ( 69 www היכנסו לאתר האינטרנט של הכנסת : www . knesset . gov . il . . 1 בחרו שנה מסוימת ובדקו כמה הצעות חוק בנושאי דת ומדינה העלו המפלגות הדתיות באותה שנה וכמה הצעות חוק הן הציעו בנושאים אחרים , ומה הם הנושאים האלה . . 2 הביאו דוגמאות לחברי כנסת דתיים שהיו פעילים במפלגות לא דתיות , וציינו מה הייתה תרומתם בנושאי דת ומדינה בשנה שבחרתם . . 3 לאור הנתונים שאספתם , גבשו את עמדתכם ביחס לצורך במפלגות דתיות . התייחסו בתשובתכם להישגיהם של חברי כנסת דתיים במפלגות חילוניות . * להרחבה עיינו במאמרה של דבורה הכהן , " הברית ההיסטורית - בין אידיאולוגיה לפוליטיקה , " בין מסורת לחידוש , ספר זיכרון ליהושע קניאל , אליעזר דון-יחיא ( עורך ) אוניברסיטת בר-אילן , תשס"ה , עמ' . 295-259

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר