עמוד:105

פרק : 8 ייצוגה של הדת במערכת הפוליטית בעשורים הראשונים לאחר קום המדינה כוחן הפוליטי של המפלגות הדתיות במדינת ישראל לא היה רב מזה של המפלגות האחרות , שכן עד המהפך הפוליטי בשנת , 1977 1 שבו עלתה לשלטון מפלגת הליכוד , הייתה מפא"י במעמד של מפלגה דומיננטית . מפא"י לא נזקקה דווקא למפלגות הדתיות כדי להשיג רוב שלטוני , ולמעשה , היא יכלה להקים קואליציה גם בלי מפלגות דתיות ( ראו תוצאות הבחירות לכנסת , 2003-1949 עמ' . ( 111-110 למרות זאת , דוד בן גוריון , ראש הממשלה דאז , נענה לדרישות שהעלו המפלגות הדתיות וצירף אותן לקואליציה בראשותו . הוא עשה זאת , בראש ובראשונה , מתוך רצון למנוע עימות עם הציבור הדתי . לדעתו , " ישראל לא יכולה להיפרד מהעם היהודי , ויש צורך כי בממשלה יהיו מיוצגים דתיים * " . עם זאת , לא נמנע בן גוריון מלמתוח ביקורת על התופעה של מפלגות דתיות , ובתקופת הבחירות לכנסת השנייה אמר כי : " עצם קיומה של מפלגה דתית נושא בחובו , ביודעים או בלא יודעים , רצון להשלטת חוקי הדת והמוסדות הרבניים במדינה ** " . המהפך הפוליטי ב1977- הביא בעקבותיו שינויים ביחסי הכוחות הפוליטיים ובעקבות זאת גם שינוי במעמדן של המפלגות הדתיות . לראשונה מאז קום המדינה נוצרה שיטה דו-גושית שהגבירה את כוחן של המפלגות הדתיות והעניקה להן מעמד של לשון מאזניים . העובדה שכמעט ולא ניתן היה לכונן ממשלה בלי שיתופה של מפלגה דתית בקואליציה העלתה את כושר המיקוח של המפלגות הדתיות , אך בו בזמן היא עוררה כלפיהן עוינות . לא אחת , כל תביעה וכל הישג פוליטי בתחום הדתי נתפסים בעיני חלק מהציבור החילוני כניצול של כוח פוליטי לצורך כפייה דתית . לעומת זאת , המפלגות הדתיות רואות בשימוש שהן עושות בכוחן הפוליטי אמצעי דמוקרטי לגיטימי לחיזוק דמותה היהודית של המדינה ולייצוג האינטרסים של הציבור הדתי . בפרק זה נבחן : באיזו מידה יש צורך בקיומן של מפלגות דתיות מבחינת החברה הדתית ומבחינת החברה החילונית ? כיצד משתקפים חילוקי הדעות בנושאי דת ומדינה במצעי המפלגות ובחיים הפוליטיים ? מה דומה ומה שונה בין המפלגות הדתיות הקיימות בישראל ? מהן התמורות שחלו בתפיסות האידיאולוגיות ובמעמדן הפוליטי של המפלגות הדתיות במהלך השנים ? 1 מפלגה דומיננטית היא מפלגה שמספר נציגיה בכנסת גדול בהרבה ממספר הנציגים של המפלגה השנייה בגודלה . יש גם המגדירים את מפא"י בתקופה זו כ"מפלגה בונה אומה , " במובן זה שערכיה היו גורם מרכזי בעיצוב החיים במדינת ישראל . * יומן בן-גוריון , . 18 . 11 . 1958 ** דוד בן-גוריון , נצח ישראל , הוצאת עיינות , תשכ"ד , עמ' . 152

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר