עמוד:102

מהו סוג הגיור שעל האדם לעבור אם הוא רוצה להיחשב כיהודי , אלא די בעצם העובדה שנתגייר ( ראו " להיות אזרחים בישראל , " עמ' . ( 44 בהתאם לכך , חייב בית המשפט העליון את משרד הפנים להכיר בתוקפו של גיור רפורמי - בשנות ה80- רק בגיור שנערך בחוץ-לארץ , ומאז 2002 גם בגיור רפורמי שנערך בארץ ( על נושא הגיור ראו פרק , 15 עמ' . ( 240-230 לעומת ההכרה בגיור של בית המשפט העליון שהם עורכים , רבני התנועות אינם מוסמכים על-פי החוק לשמש כרושמי נישואין . סעיף ( 6 ) 2 בחוק הרבנות הראשית לישראל תש"ם 1980 - ( ראו עמ' , ( 162 קובע כי מועצת הרבנות הראשית היא הרשות המוסמכת לתת כשירות לרב כדי שיוכל לכהן כרב רושם נישואין . לטענת הרבנות , התנאים הנדרשים על-פי ההלכה מרב רושם נישואין לא מתקיימים ברבני התנועות . שאלת כשירותם של הרבנים הרפורמים והקונסרבטיבים לשמש כרושמי נישואין וגירושין נידונה בוועדת נאמן , אותה ועדה שדנה בסוגיית מעמדן של התנועות בעניין הגיור . אחת ההצעות שעלתה בוועדה הייתה , שטקס הנישואין ייערך גם על-ידי רבנים מזרמים לא אורתודוקסיים , אך בצירוף שני עדים מטעם הרבנות הראשית שיפקחו על " כשרות הטקס . " הצעה זו תואמת את כללי ההלכה היהודית , לפיהם כל אדם יכול לסדר קידושין ורק כשרות העדים היא הקובעת את כשרות הטקס . אולם , בסופו של דבר , לא נכלל הנושא בהצעת הסיכום . למאבקן של התנועות להכרה בהן כזרם דתי לגיטימי שותפים לא רק חבריהן , אלא גם ישראלים בעלי תפיסה ליברלית , המוחים בכך נגד מה שהם רואים כאפליה מצד הממסד הדתי . לעומת זאת , הרבנות הראשית איתנה בדעתה , כי אין באפשרותה להאציל מסמכותה " למי שאינו רואה את עצמו כבול על-ידי תורה שניתנה למשה מסיני , למי שאינו רואה את עצמו כבול על ידי פוסקי ההלכה במשך כל ההיסטוריה היהודית * " . ? לדיון 1 האם יש , לדעתכם , הבדל בין הכרה בנציגי התנועות לצורך רישום נישואין לבין השתתפותם במועצות הדתיות ? נמקו את תשובתכם . 2 התנועה ליהדות מתקדמת מרבה להדגיש את המבדיל בינה לבין היהדות האורתודוקסית , ואילו התנועה ליהדות מסורתית מבקשת להבליט את המשותף בינה לבין היהדות האורתודוקסית ואת ההבדלים בינה לבין התנועה הרפורמית . ציינו מה המשותף לשתי התנועות ומה מבדיל ביניהן . 3 האם מנקודת המבט האורתודוקסית יש מקום להבחין בין הכרה בתנועה ליהדות מתקדמת לבין הכרה בתנועה ליהדות מסורתית ? נמקו את תשובתכם . * מתוך תזכיר מועצת הרבנות הראשית לבית הדין הגבוה לצדק מיום ד' אב תשמ"ד , שם , עמ' . 3 כרזה מתוך מסע פרסום של התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר