עמוד:100

של עולם היצירה ההלכתית , כפי שמתיימרים חברי התנועה להיות . זו יצירה אקדמית גרידא השוברת את אחד מן הקודים של פוסקי ההלכה לדורותיהם . ( עמ' ( 24 ... רבות מן השאלות ששואלים חברי " ועד ההלכה" עולות בחוגים של האורתודוקסיה המודרנית ... אולם הסכמה עם השאלות אינה גוררת עימה את קבלת התשובות . עובדת היעדרו של ציבור הנאמן להלכה בתנועה הקונסרבטיבית מערערת עד היסוד את כל המשמעות הסמכותית של פסקי רבניה . ( עמ' ( 26 1 . 2 פרופ' דוד גולינקין , " הלכה לימינו , " דעות , גיליון , 7 אפריל , 2000 עמ' 38-36 ... הרב לאו כותב בתחילת דבריו : " יש כורח לחדד את ההבדלים , הדקים לפעמים כחוט השערה , בין התנועה המסורתית לבין האורתודוקסיה המודרנית . " כמובן , אין שום כורח כזה . אפשר בקלות להוכיח ההיפך המכנים המשותפים עולים על ההבדלים בהרבה . התנועה הקונסרבטיבית והאורתודוקסיה המודרנית מאמינות באלהים ובתורה מן השמים , [ שתיהן ] מחוייבות למערכת ההלכה ולקיום מצוות , נאמנות ל"כלל ישראל , " מאמינות בציונות ובמשמעות הדתית של מדינת ישראל ויש להן יחס חיובי לדמוקרטיה ולעולם המודרני … ... אם " יראת הוראה" פירושה מודעות לאחריות הכבדה המוטלת על הפוסק , אין ספק שחברי וועד ההלכה מרגישים באחריות זו כשהם פוסקים הלכה ושום " תחושה" של הרב לאו אינה יכולה לסתור עובדה זאת … דומה שהרב לאו הבין " יראת הוראה" במובן של היסוס וחשש לפסוק הלכה - דא עקא [ אך , [ הוא לא הביא אפילו מקור אחד המוכיח שזהו דבר חיובי ! אדרבה , אפשר להוכיח ההיפך ... אכן , רבותינו הגדולים לא היססו להורות הלכה בבטחון ובתעוזה . המחלה של יראת ההוראה היא תופעה של העת החדשה שהצליחה להקפיא את התפתחות ההלכה . ( עמ' ( 36 ... ההכללה שלו [ של הרב לאו ] על ציבור רחוק מההלכה משוללת יסוד . עובדה היא שפרסמנו למעלה משבעים תשובות לשאלות שנשאלו על ידי יהודים קונסרבטיבים בארץ מתוך מאות תשובות נוספות שטרם פורסמו … מאידך , אכן מגיעים לתנועה המסורתית אלפי יהודים הרחוקים מן ההלכה כרחוק מזרח ממערב . וזה כוחה של התנועה המסורתית . יהודים מודרניים המחפשים מסורת והלכה מגיעים אלינו כי אנו נגישים - אנו מבינים אותם ומנסים לקרבם בעבותות אהבה להלכה ולמסורת … סיכומו של דבר , תשובות ועד ההלכה של התנועה המסורתית בישראל הן חלק אינטגרלי מספרות התשובות לדורותיה . ( עמ' ( 37 ? לדיון 1 מהן נקודות ההסכמה ומהן נקודות המחלוקת בין הרב לאו לבין פרופ' גולינקין ? 1 דוד גולינקין הוא יו"ר ועד ההלכה של התנועה הקונסרבטיבית ומכהן כנשיא מכון שכטר למדעי היהדות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר