עמוד:97

זהותו של היהודי הקונסרבטיבי התנועה הקונסרבטיבית קמה בארצות-הברית בראשית שנות ה . 20- רוב חברי התנועה 1 . 5 - מיליון חברים בקירוב בשנת , 2001 חיים בארצות-הברית , והם מזדהים עם מדינת ישראל ותומכים בה . " התנועה ליהדות מסורתית , " שהוא שמה של התנועה הקונסרבטיבית בישראל , קמה באופן רשמי רק בשנת . 1979 בשנת 2001 נמנו בה 20 , 000 חברים בקירוב , הרשומים ב48- קהילות , ובהן שני יישובים - קיבוץ חנתון ומושב שורשים , שהוקמו על-ידי חברי התנועה . בשונה מיהודים מסורתיים הנוהגים לקיים טקסים שמקורם במסורת הדתית ( ראו פרק , 4 עמ' , ( 65-62 חברי התנועה ליהדות מסורתית רואים בה זרם דתי הלכתי אותנטי . מבחינת התנועה ליהדות מסורתית , ההלכה איננה רק מקור השראה לא מחייב , אלא קיימת מחויבות עקרונית לשמירת מצוות , אם כי לא על-פי כללי ההלכה האורתודוקסית . כך , למשל , רבני התנועה מתירים נסיעה בשבת לבית-הכנסת , וכן צירוף של נשים למניין והסמכת נשים לרבנות . כמו כן , הם דוחים הלכות הנראות בעיניהם מנוגדות לתפיסות הומניסטיות . עקרונות התנועה , שאושרו בפברואר , 2004 כוללים אמונה באל ומשלבים נאמנות למסורת היהודית ולהלכה עם גישה פתוחה וחיובית לעולם המודרני , לתרבות הדמוקרטית ולציונות . * אריה דיין , " הרב רגב יוצא לעולם הגדול , " הארץ , , 24 . 1 . 02 עמ' ב . 4 אחת ההחלטות שנתקבלו בוועידה הייתה להדגיש במצע את המחויבות של התנועה לציונות ואת זיקתה למדינת ישראל . בהקשר זה , יש הרואים בבחירתו של הרב אורי רגב , ראש התנועה ליהדות מתקדמת בישראל בינואר , 2002 לראש התנועה הרפורמית העולמית , ציון דרך מהפכני . לדעתם , מינויו מסמל את הפיכתה של התנועה בישראל " מתנועה דתית שולית , שכמעט כל חבריה המעטים היו יוצאי גרמניה או ארצותהברית , לגורם בעל השפעה ומעמד * " . הם רואים במינוי זה ביטוי לשינוי שחל ביחסה של התנועה הרפורמית למדינת ישראל וכן ביטוי לנכונותה לקבל את ישראל כגורם המנהיג את העולם היהודי . ? לדיון 1 אילו מערכי התנועה ליהדות מתקדמת באים לידי ביטוי בסידור " העבודה שבלב ? " 2 אחת ההחלטות שקיבלה התנועה ליהדות מתקדמת הייתה שהסעודות הנערכות בבתי הכנסת שלה תהיינה כשרות . האם החלטה זו מתיישבת עם העקרונות המופיעים בעמ' ? 96 נמקו . 3 השוו את נוסח הכתובה המופיע בעמ' 94 לנוסח כתובה אורתודוקסי . היעזרו באתר של מכון עתים : www . itim . org . il / כתובה / נוסחי כתובה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר