עמוד:95

מתוך סידור תפילה נוסח ספרד מתוך סידור תפילה "העבודה שבלב * " מתוך ברכות השחר : ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם , שלא עשני גוי : ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם , שלא עשני עבד : ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם , שלא עשני אשה : ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם , שעשני בצלמו : ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם , שעשני בן חורין : ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם , שעשני ישראל : מתוך תפילת עמידה : וטוב יהיה בעיניך , לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוב עוז ושלום ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל בשלום : וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל ואת כל העמים בכל עת ובכל שעה בשלומך . ברוך אתה ה , ' עושה השלום . מתוך תפילת ערבית לחול : אמת ואמונה כל זאת , ו ? ים עלינו , כי הוא ה' אלהינו ואין זולתו , ואנחנו ישראל עמו . הפודנו מיד מלכים , מלכנו הגואלנו מ ? ף כל העריצים . האל הנפרע לנו מצרינו , והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו , העושה גדולות עד אין חקר , נסים ונפלאות עד אין מספר ... . המעביר בניו בין גזרי ים סוף , את רודפיהם ואת שונאיהם , בתהומות ט ? ע ... ... והגן בעדנו , והסר מעלינו אויב , ? בר , וחרב , ורעב ויגון , והסר שטן מלפנינו ומאחרנו , ובצל כנפיך תסתירנו . אמת ואמונה כל זאת וקים עלינו , כי הוא ה' אלהינו ואין זולתו , ואנחנו ישראל עמו . הפודנו מיד מלכים , מלכנו הגואלנו מכף כל העריצים . העושה גדולות עד אין חקר , ונפלאות עד אין מספר ... . המוליך עמו במדבר להביאו אל גבול קדשו ... גם כי הלכו בגיא צלמות , שש מאות רבוא בתמרות עשן , פקד את שארית פלטתם ... ... והגן בעדנו , והסר מעלינו אויב ? בר וחרב ורעב ויגון , והרחק ממנו עוון ופשע . ובצל כנפיך תסתירנו . מתוך ברכת המזון : רחם נא ה' אלהינו , על ישראל עמך , ועל ירושלים עירך , ועל ציון משכן כבודך , ועל מלכות בית דוד משיחך , ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו . רחם נא ה' אלהינו על ישראל עמך , ועל ירושלים עי ? ך , ועל ציון משכן כבודך ועל מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו . * העבודה שבלב - סידור תפילות לימות החול , לשבתות ולמועדי השנה , התנועה ליהדות מתקדמת בישראל , ירושלים , התשמ"ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר