עמוד:91

לגידול הדמוגראפי יש השלכות לא רק על האפשרות של החברה החרדית להמשיך ולהתקיים כ"חברת לומדים , " אלא בעיקר על התודעה העצמית שלה . החברה החרדית על סף המאה ה21- לא חשה כמיעוט מאוים על-ידי החילוניות , המנסה לשמר בכל כוחו את ערכי העולם הישן , אלא כגורם משפיע בחברה הישראלית , התובע את זכויותיו התרבותיות והחברתיות . ? לדיון 1 אביעזר רביצקי טוען , כי " העמדה הרווחת , השלטת כיום בקרב רוב החוגים החרדיים במדינת ישראל ... מכירה דה-פקטו [ למעשה ] במדינה היהודית , אולם איננה מכירה דה-יורה [ להלכה ] במדינה היהודיתהחילונית " ... ( הקץ המגולה ומדינת היהודים , עם עובד , תשנ"ג , עמ' ( 209 הסבירו את כוונתו לאור מה שלמדתם בפרק . 2 עיינו במודעות הבאות וזהו בהן את השפעות העולם החילוני ואת המאפיינים של העולם החרדי : 3 הסבירו כיצד הגידול הדמוגראפי של החברה החרדית יכול להגביר את ההסתגרות מפני העולם החילוני וכיצד הוא יכול להביא ליתר פתיחות . נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר