עמוד:83

היחס לחברה החילונית אם ביחס להקמת המדינה ולהשתלבות במוסדותיה קיים בחברה החרדית מגוון דעות , הרי שביחס להשקפת העולם החילונית השלילה היא חד-משמעית . בתפיסה החרדית לא קיימת אותה ? ני ? ת המאפיינת את התפיסה הדתית לאומית , שלפיה החילוניים מחללים שבת ואוכלים טריפות , אבל מקיימים בגופם את מצוות יישוב הארץ . כמו כן , בתפיסה החרדית לא קיימת התייחסות תיאולוגית הרואה בכפירה כסות חיצונית לתהליכים עמוקים יותר . בעיני החרדים , החילוניות משולה ל"עגלה 1 ריקה , " והיא מהווה סכנה לקיומו של עם ישראל . מתוך חשש שהכפירה תפגע באושיות החברה החרדית נוטים חרדים רבים להיבדל ככל האפשר מהחברה החילונית ומהתרבות שהיא מייצגת . ההיבדלות באה לידי ביטוי בתחומים המפורטים להלן . לבוש - גברים חרדים לובשים כיפות שחורות או מגבעות , חליפות או מעילים ארוכים , והנשים מקפידות על שרוולים ארוכים וגרביים , לבוש שהוא מעבר לדרישות הצניעות שההלכה מחייבת . מגורים - החרדים מעדיפים להתגורר בשכונות שרוב תושביהן חרדי : בערים שיש בהן ריכוזים חרדיים גדולים , כמו ירושלים ובני ברק , או בערים חרדיות חדשות כמו אלעד , ביתר עלית וקריית ספר . אך יש גם חרדים , אם כי מיעוט , המתגוררים באזורים חילוניים מובהקים . ? לדיון 1 האם מדברי הרבנים ( עמ' ( 81-80 עולה , כי יש לייחס להקמת מדינה יהודית משמעות דתית ? נמקו את תשובתכם . 2 מהן לדעת כל אחד מן הרבנים ההשלכות שיש להקמת המדינה על החברה החרדית ? 3 משה דוד לוונשטיין , שהיה נציג אגודת ישראל במועצת המדינה הזמנית , נימק את חתימתו על הכרזת העצמאות בתחושת האחריות שהוא חש לנוכח הסכנה שבה נתונה המדינה ולנוכח החשש שמא הסתייגותו מתוכנה החילוני של ההכרזה תתפרש על-ידי אומות העולם כפילוג בעם . האם ניתן לראות בעמדה זו תמיכה בהקמת המדינה ? נמקו את תשובתכם . 4 החוקר מנחם פרידמן טוען , כי ככל שהמדינה היהודית תהיה חילונית יותר , כן יקל הדבר על העמדה החרדית האנטי ציונית . הסבירו מדוע הוא סבור כך ? האם אתם מסכימים עם טענה זו ? 5 החרדים מסרבים לעמוד בזמן הצפירה לזכר חללי צה"ל מפני שהם רואים בכך מנהג של גויים , אבל בציבור החילוני מתפרש סירוב זה כביטוי להסתייגותם מהמדינה . איזה הסבר תואם לדעתכם יותר את העמדה החרדית ? נמקו את תשובתכם . 1 הביטוי "עגלה ריקה" לקוח מתוך סיפור המתאר את פגישתם של ראש הממשלה דוד בן-גוריון עם מנהיג המחנה החרדי דאז , הרב אברהם ישעיהו קרליץ , שנודע בכינוי "החזון-איש . " בפגישה זו תיאר "החזון-איש" עגלה ריקה הנוסעת בדרך צרה מול עגלה מלאה והסביר , כי מחובתה של העגלה הריקה לפנות את הדרך לעגלה המלאה . הנמשל היה , כי על החילוניות , המשולה לעגלה ריקה , לפנות את הדרך לעגלה הדתית המלאה , שהיא הדרך הלגיטימית היחידה המבטאת את היהדות . מודעה בשכונת מאה שערים בירושלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר