עמוד:80

היחס לציונות ולמדינת ישראל מאז קמה התנועה הציונית היא נתפסה בעיני רוב החרדים כסכנה לקיומו של העם היהודי וכגורם שיש בו כדי להרחיק אותו מדרך התורה . גם לולא היו ראשי הציונות חילוניים , הייתה בתנועה הציונית , מעצם היותה תנועה לאומית מודרנית , קריאת תגר על התפיסה החרדית . זאת , מכיוון שעל-פי תפיסה זו אסור לקרב את הגאולה על-ידי יוזמה אנושית , אלא יש להיות ראויים לביאת המשיח . המיעוט החרדי שבחר בשעתו להצטרף לתנועה הציונית פרש ממנה כבר בשנת 1911 משגברה בה המגמה התרבותית החילונית ( על "אגודת ישראל , " ראו עמ' . ( 122-119 עם זאת , ובמיוחד בעקבות השואה , היו הוגים וחוגים חרדיים שהתייחסו בחיוב לרעיון של הקמת מדינה יהודית , והיו אף מי שראו בעצם הקמתה אירוע היסטורי יוצא דופן שיש בו כדי לשנות את מעמדו של העם היהודי בעולם . כפועל יוצא של עמדה זו , בחרו חוגים אלה להשתלב במוסדות המדינה שזה עתה קמה . מקצתם עשו זאת מתוך מגמה להשפיע על דמותה , כדי שתהלום את ערכי התורה ; ומקצתם , מתוך מגמה להגן על האינטרסים של הציבור החרדי . למרות ההשתלבות הפוליטית המשיכו חוגים חרדיים שלא להכיר בלגיטימיות של ציבור יהודי שאינו מחויב להלכה , ולכן לא הייתה זו אף פעם השתלבות מלאה . היא גם לא שינתה את התפיסה החרדית העקרונית , לפיה גם לאחר קום המדינה , עם ישראל עדיין נמצא במציאות של גלות במובן הרוחני מטפיזי . הרב אליעזר מנחם שך , שנחשב לאחד המנהיגים החרדיים החשובים בדור האחרון , התבטא במפורש : " עם ישראל עדיין בגולה עד ביאת הגואל , אף בזמן שהוא בארץ ישראל , ואין זו גאולה ולא אתחלתא דגאולה . " מגוון דעות בין הכרה להסתייגות . 1 הרב יצחק מאיר לוין ? בתוך מנחם פרידמן , " מדינת ישראל כדילמה דתית , " אלפיים קובץ 3 תשנ"א , , 1990 עמ' 68-24 התרחשו מאורעות גדולים , קמה המדינה , נצחנו את האויבים ויש קבוץ גלויות … אין ספק שיד ה' מכוונת ומסבבת את כל הדברים … עצם הרעיון של אגודת ישראל הוא נגד חיים צבוריים שלא על פי התורה וגם המדינה היא המשך הציונות והתגשמות שאיפותיה . מאידך יתכן כי אם היו גדולי התורה והיהדות החרדית נכנסים לתוך העניין מעת יצירתו , לא היינו כיום מעוט כזה ופני הדברים היו אחרים . ( עמ' ( 47 4 . 2 מתוך נייר עמדה שפרסם הרב שמואל יעקובוביץ , תמוז תשס"א [ 1991 ] ... מדינת ישראל , משקמה והיתה לעובדה תוך השגחה עליונה כה בולטת ... אנו מקבלים אותה ופועלים במסגרתה . ויתר על כן : במידה שנוכל לקבל ולקבוע שעיקר מהותה של המדינה היא היותה עצמאות של יהודים , הבאה לשרת את עצם הקיום היהודי , נראה שאף יש בה משום " קדושת ישראל , " ושיגנו עליה בחרוף נפש ויחללו את השבת להגנתה ... 1 מאז פרשו חברי הכנסת של אגודת ישראל מהממשלה בשנת , 1952 הם נמנעו מלהשתתף בקואליציות הממשלתיות . בעמדה זו חל שינוי לאחר המהפך הפוליטי בשנת , 1977 אולם גם אז הביעו חברי הכנסת של אגודת ישראל את הסתייגותם מהמדינה , בכך שנמנעו מלכהן בתפקידי שרים , וזאת בניגוד לחברי הכנסת החרדים מטעם ש"ס . ? אליעזר מנחם שך ( 2001-1898 ) היה מנהיג היהדות הליטאית ואחד משלושת ראשי ישיבת פוניבז' בבני ברק , שנחשבת לאחת הישיבות המובילות בעולם היהודי . כיהן כחבר מועצת גדולי התורה של אגו"י . הרב שך היה ממקימי ש"ס לקראת הבחירות לכנסת ה11- ( בשנת , ( 1984 אך בבחירות לכנסת ה12- ( בשנת ( 1988 היה בין מקימי " דגל התורה . " בבחירות לכנסת ה13- ( בשנת ( 1992 תמך בהקמת " יהדות התורה המאוחדת . " ? יצחק מאיר לוין , ( 1971-1894 ) חתנו של האדמו"ר מגור , היה בין החותמים על מגילת העצמאות . שר הסעד עד לפרישתו מהממשלה בעקבות קבלתו של חוק השירות הלאומי לבנות . משנת 1954 ועד מותו ב1971- עמד בראש אגו"י העולמית . 4 שמואל יעקובוביץ הוא יו"ר המרכז התורני לחקר שאלות הזמן . זהותו של היהודי החרדי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר