עמוד:78

? לדיון 1 מהו המכנה המשותף לכל הגוונים בציבור הדתי-לאומי בהתמודדות עם המודרנה ? 2 מהן ההשלכות של התמורות במעמד האישה על הציבור הדתי-לאומי ? 3 ד"ר משה הלינגר מציב בפני הציונות הדתית את האתגרים האלה : א . לשלב בפסיקתה ההלכתית בין ערכים הלכתיים , לבין מציאות מודרנית ופוסט-מודרנית ... ב . לגשר על הפערים המתעצמים בין שני אגפיה המקוטבים - החרד"לי והמודרניסטי . ג . " לתת לבניה ולבנותיה מטען רוחני אשר יהיה בכוחו להפנים מחויבות לשמירת תורה ומצוות וללימוד תורה מתוך התלהבות וחוויה דתית עמוקה , ובאותה עת למנוע התנתקות מן העולם המערבי ומההישגים שצבר ושאותם יש לאמץ . ד . לעשות כל זאת בדרך שתוכל להתחבר מחדש לחברה החילונית הישראלית , ובמיוחד לאליטות התרבותיות , הכלכליות והתקשורתיות שלה ... בלא לאבד את ההישגים שנוצרו בהתקרבות בינה לבין העולם החרדי " . ( משה הלינגר , " התנועה הציונית הדתית בפתח המאה ה , 21- בין גסיסה לבין תחייה אפשרית " , אקדמות י , כסלו תשס"א , הוצאת בית מורשה בירושלים , עמ' , 61-7 שם , עמ' ( . 31-30 הסבירו : כיצד מתמודדת כל אחת מהקבוצות המרכיבות את הציונות הדתית עם אתגרים אלה ? אילו מהאתגרים מהווים חידוש ואילו מהם מהווים המשך לתפיסותיהן בעבר ? 4 פרופ' ידידיה שטרן מתאר את הדתי המודרני כמי ש"עשוי מגירות שונות . כל אחת נפתחת בזמן ובמקום מתאימים ושם היא נטענת תכנים ונורמות מאחת משתי התרבויות . כאשר האורתודוקס לומד בישיבה , מתעמק בדף גמרא ... הוא טוען את ' מגירת היהדות . ' כאשר הוא לומד מקצוע , עובד , קורא ספרות יפה ... הוא סוגר - לעתים , הרמטית - את המגירה הראשונה ופותח תחתיה את ' המגירה הליברלית-מערבית ' . וטוען אותה תכנים ונורמות " . ( ידידיה שטרן , " עושר שמור לבעליו לרעתו : על מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית " , אלפיים , 23 תשס"ב , , 2002 עמ' , 246-199 שם , עמ' ( . 209 הדגימו כיצד באה לידי ביטוי אסטרטגיית המידור בכל אחת מהסוגיות הנידונות בפרק : ההזדהות עם מדינת ישראל , היחס לחברה החילונית , התמורות במעמד האישה הדתית . להיות או לא להיות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר