עמוד:74

ההתמודדות עם אתגרי המודרנה ההזדהות עם מדינת ישראל והשותפות עם הציבור החילוני בבניינה ובביסוסה , הם העקרונות המשותפים לכלל הציבור הדתי-לאומי , והם גם המבדילים אותו מרוב הציבור החרדי . אך בנושאים אחרים קיימים בקרב הציבור הדתי-לאומי חילוקי דעות פנימיים , המפלגים אותו לקבוצות חברתיות שונות . קבוצות אלה מייצגות את האסטרטגיות השונות שהחברה הדתית נוקטת בהן לנוכח אתגרי המודרנה ( ראו עמ' . ( 67-66 העיתונאי יאיר שלג טוען , כי רוב הציבור הדתי-לאומי משתייך למה שהוא מכנה בשם " הרוב הבורגני הדומם . " ציבור זה מתגורר ברובו הגדול בערים , אך חלקו גם ביישובים ביש"ע , ומנהל אורח חיים בורגני , הן מבחינת תחומי העיסוק והן מבחינת תרבות הפנאי . לדעת שלג , מה שמאפיין את הציבור הזה זו " הסתייגות בורגנית" הן מתרבות חילונית "קלוקלת" והן מהקצנה דתית . * הנטייה להסתייג מקיצוניות מקבלת אישור בתוצאות מדגם , שערך החוקר אשר כהן ** בקרב דתיים-לאומיים . רוב הנשאלים במדגם העדיפו להגדיר את עצמם כדתיים ולא כדתיים-ליברלים או כחרדים-לאומיים , על אף שהגדרות אלה מתאימות הרבה יותר להתנהגות הדתית של חלק מהם , כפי שנבחנה במדגם . ואכן , כאשר צורפו להגדרה גם דפוסי התנהגות היו התוצאות שונות , כפי שמראה הטבלה : ההקצנה הדתית מזוהה עם הציבור המכונה בשם " חרדי-לאומי" ( חרד"לי ) - חרדי באורחות חייו ולאומי בהשקפותיו . ציבור זה מבקש להקפיד במצוות , במיוחד בדיני צניעות . כמו כן , הוא נוטה לשלוח את ילדיו למסגרות חינוכיות ייחודיות שבהן יש דגש על לימוד תורה ומפגין יחס של ניכור כלפי התרבות המודרנית , במיוחד כלפי אותם תכנים הסותרים ערכים דתיים . בדומה לחרדים , הם רואים בתרבות המודרנית איום על עולמם הרוחני ובוחרים להסתגר מפניה על-ידי הימנעות מצפייה בטלוויזיה , קריאת עיתונות שאיננה דתית , או קריאת ספרות עכשווית . עם זאת , החרדיםהלאומיים מייחסים לקיומה של מדינה יהודית משמעות דתית ורואים בשירות הצבאי ערך חשוב , אם כי רק לאחר לימוד ממושך בישיבה . במקביל להקפדה על מצוות , יש בקרב ציבור זה , יחסית לציבור הדתי-לאומי כולו , עלייה במעמדם של הרבנים ונטייה לפנות אליהם כדי לשמוע חוות דעת רבנית " ) דעת תורה , ( " הן בשאלות הלכתיות במובהק והן בנושאים רעיוניים ופוליטיים . * יאיר שלג , הדתיים החדשים , "מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל , " הוצאת כתר , , 2000 עמ' . 99-94 ** אשר כהן , "הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה , " אקדמות גליון , 15 מרחשון תשס"ה , הוצאת בית מורשה בירושלים , עמ' , 30-9 שם , עמ' . 24-23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר