עמוד:68

מגוון דעות מדינת ישראל - ראשית צמיחת גאולתנו ? 1 . 1 משה צבי נריה , " היהדות הדתית במדינה , " נאום בוועידת הפועל המזרחי ( תשי"ג , ( 1953 ישראל במדינתו , התשנ"ח היו גדולי תורה שהתנגדו ... להקמת מדינה עברית , מפני הפחד של מדינה חילונית , דעתנו היתה אחרת - ראשית כל נקים את המדינה , את הדרך נמצא אחר כך ... . סבורים היינו כי אחריות הדורות תגבר ... ויכירו כולם וידעו כי מדינת ישראל , מקור הברכה והנחמה לעם כולו , צריכה להיבנות על יסוד תורת ישראל . והנה ... קמה מדינת ישראל , ונתברר כי אותה אחריות לא גברה ... להיפך , חלו שינויים לרעה ... ... א ) החילוניות משתמשת בחוקי מדינה ובמכשירי ביצוע של מדינה ; ב ) הפעם אין לפנינו רק קבוץ יהודי מסויים ... המדינה החילונית מתיימרת להיות המשך נאמן , כביכול , של עם ישראל לדורותיו . מאבקנו נעשה אפוא קשה יותר , גם מבחינת אי השוויון המעשי המשווע בין הכוחות הנאבקים , וגם מבחינה רעיונית נפשית , שהרי עלינו לחנך את עצמנו ואת בנינו להפרדה בין עצם המדינה לבין חילוניותה : נאמנות למדינה עצמה ומאבק נגד חילוניותה " . ( סעיף יז ) ? . 2 יוסף דב הלוי סולובייצ'יק , " אוזר ישראל בגבורה , " יובל המאה של המזרחי , סיני , ירחון לתורה ולמדעי היהדות , כרכים קכט-קל , מוסד הרב קוק ירושלים , תשס"ב , עמ' קמט-קנז אם תשאלוני מהי גישת האורתודוקסיה למדינת ישראל , אוכל לומר לכם ללא הסתייגות : גישה חיובית בהחלט . שכן מדינה שהצילה כל כך הרבה יהודים , תלתה את אייכמאן , היא מדינה שה' יצר אותה ... אבל מדינה זו היא רק עבר אחד של הנהר : צבא , משטרה , משרדי ממשלה , וקיום היהודים . ישנו עבר שני והוא קיום היהדות ... האם נישאר בעבר אחד של הנהר ונשכח את העבר השני ? ... אנו מעריכים מאוד את העבר האחד , קיום המדינה ... אולם המדינה איננה האידיאל הגדול ביותר - יסוד היסודות הוא העבר השני - האומה עם אלוקי ישראל . אם זה אפשרי ואני מקווה כך , לבנות גשר בין שני עברי הנהר ... כי אז כולנו עומדים עם המדינה בלב אחד ובנפש אחת , אולם אם נעמוד בפני הברירה - מדינת ישראל או אלקי ישראל , הרי אתם יודעים היטב במה נבחר . ( עמ' קנד ) ? לדיון הסבירו מהי הדילמה שכל אחד מהרבנים מתמודד עמה ? במה שונה תפישת הרב צבי יהודה קוק ( עמ' ( 70 מתפישתם ? משה צבי נריה ( 1995-1913 ) היה מראשי המפד"ל ומייסד ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרא"ה . מנהיגה הרוחני של תנועת בני עקיבא ו"אבי דור הכיפות הסרוגות . " בשנת 1978 זכה בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לפיתוחה ולקידומה של החברה והמדינה . יוסף דב סולובייצ'יק ( 1993-1903 ) היה אחד המנהיגים הרוחניים ביהדות ארצות הברית . דבריו של הרב נאמרו בוועידה הארצית של המזרחי - הפועל המזרחי באמריקה , תשכ"ד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר