עמוד:64

שמירת שבת לפי זהות דתית לדעת חוקרי מכון גוטמן , מידת השמירה על המסורת כמעט שאינה קשורה לגיל הנחקרים , למינם , או לוותק שלהם בארץ , אך כן קיים קשר בין שמירת מסורת לרמת ההשכלה , במובן של השכלה כללית , לא תורנית . מספר המסורתיים , שהגדירו את עצמם כשומרים במקצת על המסורת , היה דומה מאוד בכל קבוצות ההשכלה , אולם מספר המסורתיים שהגדירו את עצמם כשומרים על המסורת במידה רבה , ירד ככל שעלתה רמת ההשכלה . החוקרים גם מצאו קשר בין רמת השמירה על המסורת לבין המוצא העדתי . לטענתם , יש ריכוז גבוה של אנשים שהגדירו את עצמם כשומרים על המסורת במידה רבה או במקצת בקרב יוצאי ארצות המזרח , לעומת ריכוז גבוה של אנשים המגדירים את עצמם כמי שכלל אינם שומרים על המסורת , או שומרים עליה במקצת , בקרב יוצאי ארצות המערב . בקרב יוצאי ארצות המזרח יש יותר שמירה על מנהגים מסורתיים , ובמיוחד כאלה הנושאים אופי משפחתי או קהילתי , כמו סעודת שבת ותפילה בבית הכנסת . עם זאת , מהמחקר עולה כי רוב בני הדור השני של יוצאי ארצות המזרח הם דתיים ומסורתיים פחות מהוריהם , אך במקביל קיימת גם מגמה של התחרדות . 1 מהסקר לא ברור אם הכוונה להדלקת נרות בזמן הקבוע בהלכה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר