עמוד:63

פסח וחנוכה הם גם החגים הנשמרים ביותר , ושיעור גבוה של מסורתיים צמים ביום כיפור . ביטויים אחרים של זיקה למסורת הם קריאת המגילה בחג הפורים 36 % ) מכלל הנשאלים ) וקיום מנהגים כמו אכילת מאכלי חלב בשבועות 52 % ) מכלל הנשאלים , ( לימוד בליל שבועות 18 % ) מכלל הנשאלים . ( מנהגים אלה נשמרים לא רק על-ידי דתיים ומסורתיים , אלא גם על ידי יהודים המגדירים את עצמם כחילוניים , אבל מידת השמירה על דפוסים אלה עולה במקביל להגדרת הדתי ? ת . דוגמא להבדלים במידת השמירה על המסורת בהתאם למידת הדתיות ניתן לראות ביחס לשמירת שבת . שמירת שבת כהלכתה כוללת קיומם של כמה טקסים , המבטאים את קדושת היום - כמו הדלקת נרות בזמן שנקבע בהלכה ככניסת השבת , סעודות בליל שבת וביום שבת , הכוללות קידוש על יין וחלות ותפילות מיוחדות . במקביל , קיימות הלכות המונעות את חילול השבת - כמו איסור הבערת אש או בישול , הימנעות מנסיעה ברכב ואיסור מסחר ומלאכה . יהודים המגדירים את עצמם דתיים מקפידים לקיים מלבד ההלכות הללו , הלכות רבות נוספות על כל פרטיהן ודקדוקיהן . לעומת זאת , יהודים המגדירים את עצמם מסורתיים מקיימים רק חלק מההלכות , איש איש על-פי מידת הזיקה שלו למסורת . שמירת דפוסים מסורתיים בחגים ומועדים ( אחוז המשיבים "תמיד ( " שמירת כשרות לפי זהות דתית הנתונים בעמוד זה ובעמוד הבא לקוחים מתוך יהודים ישראלים : דיוקן - אמונות , שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל , 2000 מכון גוטמן , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים , פברואר . 2002

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר