עמוד:60

זהותם של העולים מברית-המועצות לשעבר הקבוצה החילונית במדינת ישראל גדלה בצורה משמעותית בעקבות העלייה הגדולה מחבר המדינות ( ברית-המועצות לשעבר . ( בין השנים 1989 ל2002- הגיעו לישראל למעלה ממיליון עולים בכמה גלי עלייה : גל עלייה גדול ובו כ 365 , 000- איש הגיע בשנים , 1991-1990 ובשנים שלאחר מכן הגיעו 70 , 000-60 , 000 עולים מדי שנה . רוב העולים הם יהודים , הן על-פי הגדרתם העצמית והן על-פי ההגדרה הדתית האורתודוקסית , אולם , כ 300 , 000- איש מכלל העולים אינם יהודים על-פי ההגדרה היהודית האורתודוקסית . כך , למשל , בן לאב יהודי ולאם לא יהודייה מוגדר על-פי האורתודוקסים לא יהודי , למרות שהוא מגדיר את עצמו יהודי . העובדה שבחבר המדינות נקבעה ההשתייכות האתנית דווקא על-פי האב , מסבירה מדוע רבים מהעולים שאינם יהודים על-פי ההלכה , גדלו מתוך תודעת השתייכות לעם היהודי , וגם הוגדרו ככאלה בידי הסביבה הלא-יהודית . רק כ 25 , 000- איש - כלומר , פחות מ , 10 % - העדיפו להירשם במרשם האוכלוסין כנוצרים . העולים , יהודים ולא יהודים , הגיעו לישראל מכוח חוק השבות , המאפשר עליית צאצאים של יהודים . לרובם המכריע יש תודעת השתייכות לקולקטיב היהודי בישראל , תודעה ההולכת ומתחזקת ככל שהזמן חולף . הם דוברי עברית , משרתים בצה"ל וחשים עצמם כשאר הישראלים החילוניים בני העם היהודי . תחושת השייכות של העולים לחברה הישראלית משמעות השייכות לעם היהודי היא בעיקר לאומית , שכן מבחינת הזיקה לדת , רוב העולים הם חילוניים , הן על פי הגדרתם העצמית , הן על פי-אורח חייהם והן על פי עמדותיהם בנושאי דת ומדינה . הגדרת הזהות הדתית של העולים בעיני עצמם הנתונים על-פי אתר האינטרנט של הכנסת , www . knesset . gov . il / מרכז מחקר ומידע / גיור עולים , מסמך מיום . 25 . 6 . 03 הנתונים על-פי יהודים ישראלים : דיוקן - אמונות , שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל , 2000 מכון גוטמן , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים , פברואר , 2002 נספח ב . 1-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר