עמוד:59

הנחת העבודה שמאפשרת את המהפכה כולה היא שהחומר - הטקסט , חזק וראוי ועשוי לעמוד בכל אתגור , להיענות לכל אינטלקט . אין כאן הנחה של טקסט מקודש במובן הדתי ... [ אבל ] גם בלי הנחה מוקדמת באשר לקדושת הטקסט אפשר ללומד חילוני להניח כוח כזה לקלאסיקה של תרבותו , בדומה לכוח שמניח צייר לצבעיו או משורר לשפתו . הטקסט הוא חומר גלם ליצירה אישית , להבנת העצמי והעולם ובמובן הזה יש בו ייחוד או קדושה גם במונחים חילוניים . ( עמ' ( 163 . 2 יובל שרלו , " התורה אינה טקסט , " הארץ 25 . 6 . 1997 ... מחד גיסא , תופעה זו [ החזרה לארון הספרים היהודי ] לעצמה מבורכת . תחת התנכרות והבריחה מדו שיח עם המקורות , כתחליף לבעלות היהדות הדתית על המקורות היהודיים , שבים אלה והופכים להיות חלק מהדו שיח התרבותי במדינת ישראל ... מאידך גיסא ... יש מקום לצער ולהתייסרות פנימית על הצעת פרשנות חדשה לתורה שאינה מעמידה את ריבונו של עולם כמקור הסמכות של התורה כולה ... ... בלימוד החילוני , חרדת הקודש ותחושת ההתעלות מפנה את מקומה לחולין , להתייחסות [ לתורה ] כאל טקסט המחייב התייחסות ביקורתית ... ... יש בדבר גם זיוף , לקיחת דבר ה' והפיכתו למסה אנושית מנוגדת למהותם העצמית [ של המקורות ... [ מעבר לאובדן ההתייחסות הרוחנית ישנו פער עמוק גם בתחום עמדת הלימוד . לימוד אקדמי , שהוא הקו המנחה של הלימוד המחודש החילוני , מחייב עמדה אובייקטיווית וחוסר מעורבות ... עמדה חיצונית זו מביאה גם להקטנה משמעותית ברלוונטיות , שהרי כצופה הלומד מחויב לשמור מרחק ולא להיכבש על ידי הספר הנלמד . ... תורה אינה פילוסופיה בלבד , אלא היא מציאות של חיים ... הפרשנות החילונית למסורת קופצת מעל אוצרות הדורות אל הטקסט עצמו , ומה שהצטבר , נברר ונבחן לאורך הדורות אינו מהווה משקל לגביה ... אמנם הלימוד עוסק במקורות היהדות , אך מנותק הוא ממהלך של דורות . תחת החיבור למקורות היהדות נולד יצור חדש , המשתמש במקורות היהדות ככלי ביטוי אך לא כמקור יניקה ... והמגע הישיר עם הטקסט עצמו אינו יוצר דבר מה חדש , אלא מאמת אמיתות קודמות . ? לדיון 1 מהם מקורות היניקה התרבותית , או הערכים , שהיהודי החילוני מבסס עליהם את זהותו , ומה המשמעות שיש לדת היהודית בזהות זו ? בססו את תשובתכם על סמך מה שלמדתם בפרק . 2 האם הנכם מסכימים עם הביקורת על תופעת " החזרה לארון הספרים היהודי ? " נמקו את תשובתכם . 3 האם , לדעתכם , יש ללימוד המקורות היהודיים הדתיים השפעה על יחסי דתיים-חילונים ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר