עמוד:54

זהותו של היהודי החילוני אנשים שאינם מאמינים בקיומו של כוח עליון המנהיג את העולם , נוהגים לעתים קרובות להגדיר את עצמם " חילונים . " אולם יש המתנגדים להגדרה זו , משום שהמושג " חילוני" טומן בחובו הנחה סמויה והיא , שבהיעדר שמירה על מצוות הופכים חייו של האדם לרצף שכולו חולין וחוסר קדושה . הם מעדיפים את המושג " חופשי , " משום שהוא מבטא את הרצון של האדם לאוטונומיה ואת העובדה שהוא אינו חש מחויב למצוות הדת . פרק : 3 הציבור החילוני חילוניות איננה רק היעדר אמונה דתית , אלא השקפת עולם המעמידה במרכזה את הריבונות של האדם ושל התבונה האנושית . לפי ידידיה יצחקי : " חילוניות היא השקפת עולם המבוססת על הרעיון ההומניסטי , הרואה באדם ריבון על עולמו , גופו , מעשיו ומחשבותיו , בניגוד להשקפה הדתית , המייחסת את הריבונות על האדם ועל עולמו לגורם על-אנושי ... להיות חילוני משמעו להחזיק בהשקפת עולם הומניסטית ולקיים אורח חיים שאינו נובע בעיקרו מהשקפת עולם דתית , אינו קשור לשום מסגרת דתית , ואין לו מחויבות למסגרת כזאת ... עם זאת , אין לחילוניות ריב עם הדתיות כשהיא לעצמה ... כל עוד אין הדתיות כופה את עצמה על מי שאינו רוצה בה , היא כלולה בזכותו הריבונית של האדם על עצמו ... כיוון שאין בחילוניות כל מחויבות כלפי הדת כשהיא לעצמה , אין בה התנגדות לקיומם של מנהגים מסורתיים , גם אלה שמקורם בדת . אין היא רואה בכך מילוי חובה אישית או קהילתית במסגרת דתית , על פי ציווי על-טבעי , אלא ערך של תרבות , שקבלתו תלויה אך ורק ברצונו החופשי ובמידת הבנתו של האדם ... החילוניות ... רואה לנכון להגן נמרצות על זכותם של אנשים דתיים , מכל הדתות והאמונות , לנהוג על פי אורחות חייהם , ולקיים במסגרת החוק האזרחי את הפולחן שלהם כראות עיניהם ... לעומת זאת , החילונים תובעים את הזכות לחיות את חייהם , בביתם ובסביבתם , על פי דרכם , מבלי שייכפו עליהם חובות , או אפילו סמלים , שמקורם באורחות חיים ובהשקפות עולם דתיים , שאינם תואמים את תפיסת עולמם החילונית * " . בפרק זה נבחן : מהם מאפייני הזהות ומהם מקורות היניקה התרבותיים של היהודי החילוני החי בישראל ? מהם מאפייני הזהות של העולים מברית-המועצות לשעבר ? 1 ידידיה יצחקי הוא חוקר ספרות ומרצה לספרות באוניברסיטת בר-אילן ובסמינר הקיבוצים . חבר במערכת הביטאון "יהדות חופשית . " עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בסיפורת של א"ב יהושע . * ידידיה יצחקי , בראש גלוי , עיקרים של חילוניות יהודית , אוניברסיטת חיפה / זמורה-ביתן תש"ס , 2000 עמ' . 16-14 אלכס ליבק ( הצלם : ( " עברתי במדרחוב וראיתי את הבחור הזה מניח תפילין ... אין לי מושג מיהו , אבל היה בו משהו רציני ומכובד , משהו שגרם לי לעצור לרגע ולצלם " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר