עמוד:53

לאור זאת , הציעו חוקרים ממכון גוטמן סולם של זהות דתית , המשלב בין ההגדרה העצמית של האדם את זהותו הדתית לבין מידת ההקפדה והשמירה שלו על מצוות וטקסים דתיים . מכאן , הסיקו חוקרי מכון גוטמן , כי במקום לדבר על הבחנה חדה בין חילוניים לדתיים , יש לדבר על רמות שונות של שמירת מצוות , שכן " רוב היהודים בישראל מרגישים זיקה כזו או אחרת אל המסורת היהודית , מקיימים לפחות חלק ממנהגיה ומטקסי החיים שלה ומציינים לפחות אחדים מחגיה ... דפוסי חייהם , ערכיהם ותפישת הזהות של רוב היהודים-הישראלים משקפים שלל נסיונות לשמור על הזיקה למסורת היהודית , מחד , ועל חופש בחירה מירבי , מאידך . אי-לכך , קיים מעין קונצנזוס יהודי-ישראלי נרחב למדי , המבטא מחויבות לזהות היהודית , לתרבות היהודית ולהמשך החיים היהודיים , בלי לקבל את ההלכה כמערכת ציוויים מחייבת ובלי להשלים עם כל מה שנתפש ככפייה דתית * " . נגד מסקנות אלה יש הטוענים כי משמעות המושגים " דתי" או " לא דתי" איננה חדמשמעית , וכי ההבחנה שערך הסקר בין דרגות שונות של שמירת מצוות - למשל , ההבחנה בין " מקפיד" לבין " שומר במידה רבה" - אינה מדויקת . טענה אחרת היא שהסקר לא משקף את האופן שבו פועלים אנשים אלא רק את כוונותיהם : לא כל מי שהצהיר כי הוא מדליק נרות בשבת , מדליק נרות בזמן שנקבע לכך על-פי ההלכה , ולא כל מי שהביע עמדה בעד הנהגת נישואים אזרחיים , אכן בוחר להינשא בדרך זו . עם זאת , אין מחלוקת על כך שערכים ומנהגים שמקורם במסורת היהודית דתית והקשורים במעגל החיים מקובלים על רוב היהודים החיים בישראל . קיומם לא נתפס רק כביטוי של זהות דתית , אלא כחלק מזהות אישית או זהות לאומית , שכן הדת והלאום ביהדות כרוכים זה בזה . ( על הזיקה בין הדת לתרבות הלאומית , ראו עמ' ( . 23-22 הפרקים שלפניכם ( פרקים ( 7-3 משרטטים את המורכבות התרבותית דתית של החברה היהודית בישראל תוך הבחנה בין הגוונים השונים הקיימים בכל אחת מהקבוצות ותוך התייחסות לתמורות שעברו עליה במהלך השנים . בפרקים אלה מתוארת ההתמודדות האידיאולוגית של כל קבוצה עם שאלת זהותה היהודית והדתית ועם ההשלכות שהיו לשאלה זו על הדרך שבה הקבוצה רואה את מקומה של הדת בחיים הציבוריים במדינת ישראל . סדר הפרקים תואם את משקלן היחסי של הקבוצות בחברה היהודית בישראל , והפרקים כוללים גם התייחסות לזיקה ולהשפעה ההדדית הקיימת בין הקבוצות השונות . * יהודים ישראלים : דיוקן - אמונות , שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל , 2000 המכון הישראלי לדמוקרטיה , פברואר , 2002 תמצית , עמ' . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר