עמוד:50

? לדיון 1 הסבירו מהם העקרונות המתנגשים זה בזה בכל אחד מפסקי הדין המוצגים ב"מן המשפט" ( עמ' ( 47-45 ונמקו את תשובתכם . ציינו את העיקרון שעל-פיו הכריעו השופטים בכל אחד מהם . 2 לאיזו מבין התפיסות הדמוקרטיות שהוצגו בתחילת הפרק מתאימה התפיסה שייצגה הליגה נגד כפייה דתית ? 3 בשנת 1957 נשאל בן-גוריון על-ידי נער אחד מה לדעתו צריך להיות מקומה של הדת במדינה . תשובתו הייתה : . 1 אפשרות לכל יהודי דתי לחיות בהתאם לאמונתו ולחנך ברוח הדת את בניו . . 2 חופש מצפון לכל איש להתנהג בחייו הפרטיים כרצונו . . 3 הנחלת המורשה התרבותית העברית , ביחוד תנ"ך ואגדה לדור הצעיר * . האם עמדתו של בן גוריון תואמת את אחת העמדות ביחס למדינה יהודית שהוצגו בפרק ? מהי עמדתכם ביחס לשאלה זו ? * מתוך פתחים , ינואר . 1985

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר