עמוד:47

השופט שמגר היה סבור , " כי אין להכריע בסוגיה שלפנינו , בשלב הנוכחי , בדרך שבה נחתך סכסוך משפטי מן השורה . " הוא הציע לממשלה לשקול מינויה של ועדה לבדיקת הנושא . השופט שלמה לוין היה בעמדת מיעוט , וטען שיש להיענות לעתירה . לדעתו , " אין ... להכריע בנושא העתירה אך על יסוד שיקולי הלכה ... חוק השמירה על המקומות הקדושים ... הינו חוק חילוני ... אין ספק בדבר שהכותל המערבי ( ורחבתו ) הוא אתר מקודש מדורי דורות לעם ישראל כאתר דתי וכאתר תפילה , אולם בד בבד נודעת לו גם משמעות סמלית לאומית כשריד היסטורי ייחודי של חומות בית המקדש ... במובן זה איני מוכן לקבל מראש וכמובן מאליו שלעניין החוק יש לראות את הכותל המערבי לכל עניין ודבר כ'בית כנסת " ... ' ( עמ' ( 356 כדי לקבוע אם יש בפעולה מסוימת " חילול הכותל , " או " פגיעה אחרת" הוא הציע לבחון אותה על-פי " מכנה משותף" אחר : " המכנה המשותף של כל החוגים והאנשים השוחרים בתום-לב לפתחו של אתר הכותל ולרחבתו בין לצורך תפילה ובין למטרות לגיטימיות אחרות " . ( עמ' ( 357 נשים קוראות בתורה ברחבת הכותל המערבי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר