עמוד:44

עם זאת , סייג בג"צ את העיקרון הזה וקבע , כי " חופש המצפון , האמונה , הדת והפולחן הוא חופש יחסי . יש לאזן בינו לבין זכויות ואינטרסים הראויים אף הם להגנה , כגון הקניין הפרטי והציבורי וחופש התנועה ... שום חברה אינה יכולה לקבל את הרעיון שמושגיה היסודיים בדבר סדר ציבורי יסוכלו רק משום שאין הם עולים בקנה אחד עם ציוויה של דת מסוימת * " . הנחות יסוד אלה הן שהנחו את בית המשפט במקרים שבהם חשו קבוצות ויחידים כי זכותם לחופש דת נפגעה , או במקרים שבהם נוצרה התנגשות בין הזכות לחופש דת לבין זכויות פרט אחרות ( על התנגשויות ואיזונים בין זכויות ראו ב"להיות אזרחים , " עמ' . ( 172-170 לא אחת עשו השופטים הבחנה בין פעולות שהדת מצווה על עשייתן , ואם יימנע מהאדם הדתי לעשותן תהא בכך פגיעה בחופש הדת שלו , לבין פעולות שהדת רק מתירה את עשייתן , ומניעה מהאדם הדתי לקיימן לא תיחשב כפגיעה בחופש הדת . אחת הדוגמאות לכך היא עתירה שהגיש אזרח יהודי נגד החוק האוסר לשאת אישה שנייה , בטענה שהחוק פוגע בחופש הדת שלו . בג"צ דחה את העתירה בנימוק שנשיאת אישה נוספת אומנם מותרת , לפי כמה מפוסקי ההלכה , אך היא איננה נחשבת ביהדות למצווה דתית - כלומר , למעשה שחייבים לעשותו . בפסק הדין הבהיר השופט משה לנדוי כי " כפייה דתית יכולה להיות רק במקום שהדת מצווה או אוסרת עשיית פעולה מסויימת , ובא המחוקק החילוני וכופה את הפרת הצו או האיסור . אין לדבר על כפייה ביחס לפעולות שהדת רק מתירה אותן ** " . קביעה זו חזרה ונשנתה גם ביחס לעתירה שהגיש אזרח מוסלמי , שהואשם בכך שנשא אישה שנייה . החוק במדינת ישראל אוסר על ביגמיה , ולרוב המוסלמים יש רק אישה אחת , אבל על-פי האסלאם מותר לשאת נשים נוספות . בנימוק לפסק הדין הדגיש השופט משה זילברג , כי " חופש הדת" אין פירושו : החופש לעשות כל מה שהדת מתירה , אלא : החופש למלא את אשר הדת מצווה . " מאחר שריבוי נשים באסלאם הוא רשות ולא חובה דתית , הרי שאין באיסור החוקי על ביגמיה פגיעה בחופש הדת . *** הגבלות על חופש הדת קיימות לא רק ביחס למעשים שהדת מתירה , אלא גם על מעשים שהדת מצווה , וזאת , אם קיום מצוות הדת מוביל לאלימות , או לפגיעה בסדר הציבורי , או לפגיעה קשה בזכויות אזרח אחרות . בהתאם לעיקרון זה חל , למשל , בהודו איסור על קיום המצווה ההינדואית של שריפת אלמנות , מתוך תפיסה שמעשה זה פוגע בזכות הדמוקרטית של האישה לחיים . 1 הינדואיזם היא הדת ההודית הנפוצה ביותר , והיא כוללת מגוון של אמונות , פולחנים ומנהגים . היסודות המשותפים לכל הזרמים ההינדואיסטים הם : האמונה בגלגול נשמות , ריבוי אלים הנתפסים כביטוי של ישות אחת וחלוקה חברתית למעמדות ( קאסטות . ( האמונה ההינדית מייחסת קדושה לבעלי-חיים מסוימים , כגון פרות , ואוסרת על פגיעה בהם . * בג"צ 292 / 83 נאמני הר הבית ואח' נגד מפקד משטרת מרחב י-ם פ"ד ל"ח , שם , עמ' . 455 ** בג"צ 112 / 50 ג . יוסיפוף נגד היועץ המשפטי לממשלה פ"ד ה , עמ' , 481 דברי השופט לנדוי , עמ' . 494 *** בג"צ , 49 / 54 מלחם נאיף מלחם נגד השופט השרעי , עכו והמחוז , פ"ד ח , עמ' , 910 שם , עמ' . 913 "בעד דמוקרטיה ונגד תיאוקרטיה , " הפגנת תמיכה בבית המשפט העליון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר