עמוד:36

1 . 2 אהרון ברק , " המהפכה החוקתית : זכויות יסוד מוגנות , " משפט וממשל כרך א , תשנ"ב , אוניברסיטת חיפה , עמ' 35-9 ... לדעתי , הדיבור " יהודית ודמוקרטית" אינו כולל בחובו שני ניגודים , אלא השלמה והרמוניה . תוכנו של הדיבור " מדינה יהודית" ייקבע על-פי רמת ההפשטה שתינתן לו . לדעתי , יש ליתן לדיבור זה משמעות ברמת הפשטה גבוהה , אשר תאחד את כל בני החברה ותמצא את המשותף שבהם . על רמת ההפשטה להיות כה גבוהה , עד שהיא תעלה בקנה אחד עם אופיה הדמוקרטי של המדינה . אכן , המדינה היא יהודית לא במובן ההלכתי-דתי , אלא במובן זה שליהודים זכות לעלות אליה והוויתם הלאומית היא הוויתה של המדינה ... ערכי היסוד של היהדות הם ערכי היסוד של המדינה . כוונתי לערכים של אהבת האדם , קדושת החיים , צדק חברתי , עשיית הטוב והישר , שמירת כבוד האדם , שלטון החוק על המחוקק וכיוצא בהם , ערכים אותם הנחילה היהדות לעולם כולו . הפנייה לערכים אלה היא ברמת ההפשטה האוניברסלית שלהם , התואמת את אופיה הדמוקרטי של המדינה ... אכן , ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית הם אותם ערכים אוניברסליים המשותפים לבני החברה הדמוקרטית , ואשר צמחו מתוך המסורת וההיסטוריה היהודית . לצדם , כאמור , יעמדו אותם ערכים של מדינת ישראל אשר צומחים מאופיה הדמוקרטי של המדינה . השילוב וההתאמה בין אלה הם שעיצבו את ערכיה של מדינת ישראל . ( עמ' ( 31-30 ? . 3 אסא כשר , " מדינה יהודית ודמוקרטית - סקיצה פילוסופית , " רוח איש , הוצאת עם עובד , ת"א , , 2000 עמ' 27-13 ... המדינה היהודית הדמוקרטית היא מדינה , שברמה הפורמלית של חוקתה , חוקיה , מוסדותיה ומדיניותה , הינה דמוקרטית בדיוק כמו יתר המדינות שאין להן שום זיקה אל העם הזה . מדינה יכולה להיות דמוקרטית ויהודית בכך שיש בחברת האזרחים שלה דומיננטיות גמורה של בני העם היהודי , כשהבנת העם היהודי היא ההבנה הראויה במשטר הדמוקרטי , הבנה שחולקת כבוד שווה לקונספציות השונות של היהדות ... ... בסמלים אפשר לתת ביטוי מיוחד לעובדה שזאת אמורה להיות מדינה דמוקרטית ללא דופי , מבחינת הרמה של ההקפדה על הזכויות הבסיסיות של האזרחים ועל העיקרון של שלטון הרוב וכן הלאה , אבל זאת עדיין מדינה דמוקרטית שרציונל ההקמה שלה היה ליצור את התנאים לעצמאות הפוליטית של היהודים , במובן של הדומיננטיות החברתית ... ... מן הקונספציה הזאת שהצגתי עולה , שהנוסחה מדינה יהודית ודמוקרטית אינה נוסחה סימטרית . אין לנו כאן שני דברים שהינם מקבילים , ואנחנו מחפשים את הדרך לאחוז בשניהם במקביל , [ אלא ] יש מדינה דמוקרטית שאנחנו נמצאים בה כל הזמן בתהליך של התגבשות האחידות המחייבת ... אין שום דבר כזה כאשר מדובר במושג של יהודיות או יהדות או מדינה יהודית . יש לנו מגוון של קונספציות בתחום הזה ... ואין זהות יהודית אחת ומחייבת ולא תהיה זהות יהודית אחת ומחייבת . ( עמ' ( 26-25 אהרון ברק הוא הנשיא השמיני של בית המשפט העליון , ומכהן בתפקידו זה מאז שנת . 1995 פרופסור ברק הוא חתן פרס ישראל למדעי המשפט לשנת 1975 והיה ממגבשי הסכמי קמפ דיוויד . בעת כהונתו כנשיא הורחבה זכות העמידה בבג"צ ונפתחה הדרך לדיון משפטי בסוגיות ציבוריות . ? אסא כשר הוא פרופסור במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב וחוקר תחומי אתיקה מקצועית בצבא , ברפואה , בעיתונות ובמחקר המדעי . עורך הרבעון " פילוסופיה" וחתן פרס ישראל לחקר הפילוסופיה הכללית לשנת . 2000 היה שותף לחיבור הקוד האתי של צה"ל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר