עמוד:34

. 4 אביעזר רביצקי , " ערכי יהדות ודמוקרטיה בזיכרון ההיסטורי , " יהדות ודמוקרטיה - מחלוקת ואחדות , הכינוס השנתי תשנ"ו , מכללת ליפשיץ , עמ' 24-12 ועכשיו נבדוק מה מורים לנו המקורות והזיכרון ההיסטורי בעניין ... הדמוקרטיה ... אני חושב שיש כאן שלושה קווים שאפשר להדגיש . האחד הוא הדגם של התפתחות הפרדת הרשויות ; השני הוא הדגם המקבל באופן לגיטימי שיטות משטר ( לא ערכים ) מן הנוכרים , מן המתוקנות שבאומות שבכל דור ; והשלישי - החשיבות של ההסכמה הלאומית , או הסכמת העם . ( עמ' ( 15 [ מהלך שני שמוצאים במקורות הוא ] שאת שיטת המשטר אנחנו יונקים מבחוץ . זה מתחיל ביתרו ... אחר כך בפרשת המלכות למדנו " ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי ... " ובשנות הגלות ... כאשר היה מדובר בסביבה הנוכרית במלכות קונסטיטוציונית שמוגבלת על-ידי חוק , העניקו חכמי ישראל לחוק סמכות של דינא דמלכותא דינא , אבל הם הגבילו זאת כשהיה מדובר באזורים שחיו במלכות אבסולוטית ... כלומר , יש כאן תפיסה שלמה , ההולכת לאורך כל הדרך , תפיסה שאומרת שאין לנו בעצם שיטת משטר אוריגינלית , אבל יש לנו ערכים מכוונים , ומבחינת שיטת המשטר אנחנו מנהלים דיאלוג עם המתוקנות שבאומות העולם ... והעניין השלישי ... וגם הוא נלמד מפרשת המלך , הוא העניין של ההסכמה הלאומית לגבי אופי המשטר וסמכות המשטר . ( עמ' ( 19-17 ? לדיון 1 איזו מבין התפיסות הדמוקרטיות המתוארות בפרק זה ( עמ' ( 27-26 תואמת את העמדות של החוקרים והרבנים שהובאו במגוון הדעות " יהדות ודמוקרטיה - ערכים תואמים או מתנגשים ? " ( עמ' ( 30-29 2 האם לדעת כל אחד מן הכותבים קיימות נקודות מפגש בין יהדות לדמוקרטיה ? נמקו את תשובתכם . 3 האם לדעת כל אחד מן הכותבים יש ביהדות עדיפות למשטר הדמוקרטי ? נמקו את תשובתכם . 4 מהו לדעת הרב פדרבוש ההבדל בין משטר תיאוקרטי למשטר התורה ? האם הנכם מסכימים עם עמדתו ? 5 האם לאור מה שלמדתם ניתן לשלב בין יהדות לדמוקרטיה ? נמקו את תשובתכם . 6 אחת הטענות כנגד הוגים דתיים , המבקשים למצוא התאמה בין יהדות לדמוקרטיה , היא שהם מתעלמים ממשמעותם המקורית של המושגים בדמוקרטיה . האם אתם מסכימים עם ביקורת זו ? הביאו ראיות לדבריכם מהמקורות שקראתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר